Twee op vijf in 2015 gevluchte Syriërs heeft nu Nederlands paspoort

 © ANP / EPA

Zo’n 41 procent van de asielzoekers uit Syrië die in 2015 een verblijfsvergunning hebben gekregen, is inmiddels genaturaliseerd tot Nederlander. Onder de groep Eritreeërs die in dat jaar statushouder werd, is dit 11 procent.

Redactie

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van cijfers over 2021. Naturalisatie is mogelijk als iemand hier vijf jaar woont en het inburgeringsexamen heeft gehaald. Syrische asielzoekers haalden sinds 2015 vaker en sneller het examen dan Eritrese asielzoekers.

In 2015 was er een piek in het aantal asielzoekers dat naar Nederland kwam. Als gevolg van de oorlog vroegen in dat jaar zo’n 30.000 Syriërs asiel aan in Nederland. Dat is meer dan de helft van alle asielverzoeken uit 2015. Zo’n 8000 mensen uit Eritrea deden een asielverzoek, wat neerkomt op zo’n 15 procent. Ook in de jaren daarna werden relatief veel asielverzoeken gedaan door mensen met de Syrische of Eritrese nationaliteit. Deels waren dat nareizende familieleden.