Onderwijsbond peilt animo voor andere vakantie-indeling vanwege corona

 © ANP / ANP

De Algemene Onderwijsbond (AOb) polst bij zijn achterban hoe die denkt over een voornemen van het kabinet om schoolvakanties anders te gaan inrichten wegens corona.

Redactie

Zo wordt overwogen om de kerstvakantie een week langer te laten zijn en de zomervakantie een week korter.

„Dit is een ingrijpende maatregel”, aldus AOb-voorzitter Tamar van Gelder. „Het heeft grote impact op het onderwijspersoneel en de bonden moeten hierover meepraten”, stelt ze. Om die reden heeft de bond aan alle leden een peiling gemaild, waarin zij worden gevraagd naar hun mening over dat voornemen. Ook niet-leden kunnen de peiling invullen op de website van de bond.

Coronavariant

Het anders inrichten van de schoolvakantie is een van de maatregelen indien in de toekomst een nieuwe, gevaarlijke coronavariant de kop opsteekt. Het kabinet liet donderdag weten in die situatie het basis- en middelbaar onderwijs slechts gedeeltelijk te willen sluiten. Wel zijn dan maatregelen denkbaar, zoals het beperken van contact en regelmatig testen.

In de brief met de onderwijsstrategie voor de (middel)lange termijn van onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma staat verder dat het onderwijs „meer flexibel” wordt bij een coronagolf. Zo moet onder meer het digitaal onderwijs verbeterd worden en het examensysteem aangepast. Een nadere uitwerking van de plannen komt voor de zomer.

Lees ook: Viroloog Koopmans: zorgen om vaccins bij nieuwe omikronvarianten

De AOb zou graag in de plannen van het kabinet zien dat er een fonds komt voor leraren en ondersteuners die langdurig ziek zijn door Covid en een extra ziektejaar krijgen. De bond zegt bij een speciaal meldpunt meer dan 1200 meldingen te hebben gekregen. Ruim 60 procent zou op school besmet zijn geraakt, nog eens 20 procent vermoedt dat. „Ook dit hoort bij een aanpak op de lange termijn”, aldus Van Gelder. De AOb zegt geraadpleegd te zijn door het ministerie, maar ziet „nog niets van onze inbreng terug in deze brief”.