Verwarring rond voorstel provinciebestuur over toekomst luchthaven Maastricht Aachen Airport

 © Bas Quaedvlieg

Maastricht/Beek -

Het voorstel van het provinciebestuur over de toekomst van luchthaven Maastricht Aachen Airport heeft woensdag tot verwarring geleid. In het stuk staat zowel dat er voorgesteld wordt om het vliegveld te sluiten als dat alle vier scenario’s open liggen.

Jan Hensels en Frans Dreissen

Gedeputeerde Staten benadrukken in het voorstel enerzijds dat zij geen keuze maken uit de vier verschillende scenario’s voor de toekomst van het vliegveld in Beek, maar noemen verderop een voorkeur voor sluiten en een alternatieve invulling van het terrein.

Toekomst

„Op basis van alle dialogen die tot nu toe gevoerd zijn met de fracties en de gekozen opzet om alle scenario’s gelijkwaardig en realistisch te beschrijven en te duiden, zal het college niet met een voorkeursscenario komen binnen de vier toekomstscenario’s. Provinciale Staten dienen het provinciaal belang van de luchthaven en de toekomst hiervan zelf te bepalen”, stelt het college op pagina 2 van het woensdagmiddag naar de Staten gestuurde voorstel. Dat is ook in lijn met wat het college altijd heeft gecommuniceerd richting Staten.

Verderop in het voorstel, op pagina 5 en 8 stelt het college de Staten voor om te kiezen voor een alternatieve invulling van het luchthaventerrein. Dat houdt dan sluiting in. Vervolgens staat er verder dat als dat voorstel geen meerderheid in Provinciale Staten zou halen om dan te kiezen voor een van de drie scenario’s van openhouden.

Lees ook: Toparchitecte Francine Houben buigt zich over Maastricht Aachen Airport: wat moet er met het terrein gebeuren als er geen vliegveld meer is?

Provinciale Staten nemen 3 juni een besluit over de toekomst van luchthaven MAA.

Een woordvoerder van de provincie geeft aan dat het onhandig in het voorstel staat, maar dat alle vier de scenario’s gewoon nog op tafel liggen.

Bekijk hier het volledige voorstel