Zoveel mensen verliezen hun baan als Maastricht Aachen Airport daadwerkelijk sluit

Hoeveel mensen verliezen hun baan als Maastricht Aachen Airport daadwerkelijk sluit?  © Annemiek Mommers

MAASTRICHT/BEEK -

Hoeveel banen houdt Maastricht Aachen Airport in de lucht? Rapporten hierover kregen de afgelopen jaren stevige kritiek. Op verzoek van de provincie maakte Ecorys een nieuwe raming.

Siebrand Vos

Onderzoeksbureau Ecorys raamt de totale werkgelegenheid dankzij het vliegveld op 1860 werkzame personen. Hiervan zijn 1130 toe te schrijven aan de bedrijvigheid op de luchthaven zelf en op de aangrenzende bedrijventerreinen, stelt Ecorys.

In geval van sluiting verliezen 550 mensen hun terreingebonden werk, becijferde het onderzoeksbureau. Statenfracties hadden om een nieuwe raming gevraagd, omdat eerdere onderzoeken werden aangevochten. Ecorys paste eerder een systematiek toe die ook voor Schiphol en de Rotterdamse haven wordt gevolgd en het werkgelegenheidseffect van de luchthaven als ‘vestigingsplaatsfactor’ berekent: meegetelde bedrijven hoeven dan geen één-op-één relatie met de luchthaven te hebben.

Lees ook: Provinciebestuur komt woensdag met voorstel en aanvullende informatie over vliegveld Beek

Logistiek

Voor het nieuwe onderzoek is Ecorys gevraagd om ook te kijken naar banen die rechtstreeks voortvloeien uit de aanwezigheid van het vliegveld of zijn toe te schrijven aan een zakelijke relatie. „Deze tweede methode sluit meer aan bij gegevens die door de Denktank-MAA en de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA worden gehanteerd”, schrijven GS aan Provinciale Staten.

Verder hebben een beperkt deel van het wegtransport en aanverwante logistieke bedrijven in de regio baat bij de aanwezigheid van het vliegveld, stelt het bureau: hiervoor worden de banen van 350 mensen meegeteld.

Daarnaast is er volgens de onderzoekers indirecte en afgeleide werkgelegenheid door de inkoop van goederen en diensten en aanvullende bestedingen van bezoekers. Ecorys raamt deze werkgelegenheid op respectievelijk 350 en 30 personen.

Lees ook: Ongeloof, woede en verslagenheid bij personeel Maastricht Aachen Airport: ‘Ik trof op kantoor huilende mensen aan’

Kritiek

Het Ecorys-rapport over de economische betekenis van MAA uit 2020 kreeg onder meer kritiek van Visit Zuid Limburg, Koninklijke Horeca Nederland en Hiswa/Recron. De brancheorganisaties lieten een expert opinion opstellen door Paul Parramore, die stelde dat „het rapport niet met echte feitenkennis lijkt onderbouwd en op zijn minst weinig transparant is.”

In 2019 concludeerden onderzoekers van Erasmus UPT dat het vliegveld voor 3300 banen zorgt, een getal dat later naar beneden is bijgesteld naar 1760 banen. Denktank-MAA becijferde vorig jaar dat het maximaal om 560 werkzame personen gaat. De Alliantie schermt met nieuw eigen onderzoek waaruit onder meer zou blijken dat het gros van de logistieke bedrijven in de buurt niet met dit vliegveld werkt.

Lees ook: ‘Maastricht Aachen Airport levert Limburg veel minder werk op dan externe bureaus becijferen’