Biej wieze van sjpreëke: Vriejheed

 © Heemkundevereniging Brunssum

Brunssum -

Regelmatig presenteert de dialectgroep van de Heemkundevereniging Brunssum ‘Bie Wieze Van Sjpreëke’. „Vier nuëdige jieëderee oet om hie aan deel te numme. Doer ‘n sjtukske te sjrieve en noa w.roeselers@outlook.com te sjikke, of om ‘ns langs te komme op een van os oavende; de 2e moandig van de moand om 20.00 oer in de vuurmalige Mariasjoeël teëgenuëver ’t polisieburo Prins Hendriklaan 382, 6443 AE in Broenssem.”

Ron Logister

Vriejheed is ’n kostbaar bezit,Es gier de litste tied good hubt opgelit!Op het hoeëge platform dat v’r de welt hubbe geneumd,Wurd doa van nog ummer op hieël veuël plaatsje gedreumd!Geweun leëve en ooch angere leëve loate,Want angesj mits-te mit twieë moate!Dat is ’n gedachte die vingt toch gene verkieërd,Want angesj hubbe v’r al die joare toch verriks wieënig bie gelieërd!Went v’r ophuëre mit dat poeëte gezeëg,Hubbe v’r ooch samen toekomstige weëg!