De beer is los op de beurs: op koopjesjacht of wegwezen?

 

 © Getty Images

Sittard -

Met de verkoopstorm in de voorbije weken belandde de AEX maandag 20 procent onder het recordniveau van eind vorig jaar. Daarmee heeft de Amsterdamse beurs een zogeheten berenmarkt betreden. Vijf vragen over de ‘bear market’.

Mark Garrelts en Johan Wiering

1. Waarom doen beleggers massaal aandelen van de hand?

De belangrijkste oorzaak is de fors opgelopen inflatie wereldwijd. Die is mede te wijten aan de oorlog in Oekraïne. Door het afgenomen aanbod vanuit Rusland zijn de olie- en gasprijzen fors gestegen. Ook is voedsel onder meer veel duurder geworden doordat Oekraïne door de gevechten in het land minder kan leveren.

Daarbij zorgen nieuwe lockdowns in China vanwege verstoringen in de toevoerketen ook voor stijgende prijzen. Om de hoge inflatie te bestrijden bouwen centrale banken hun steunprogramma’s versneld af. De vrees is nu dat de Fed zodanig hard op de rem trapt, dat dit tot een recessie gaat leiden. Tegelijkertijd zijn de obligatierentes door de hoge inflatie hard opgelopen, waardoor obligaties aan aantrekkelijkheid hebben gewonnen tegenover aandelen.

2. Zijn aandelen na een stevige correctie weer goedkoop?

Beleggingsstrateeg Evan Brown van de Zwitserse bank UBS vindt van niet. Integendeel. Hij wijst erop dat de risicopremie van aandelen ten opzichte van obligaties in de afgelopen tien jaar nooit zo laag was. „Dit betekent dat aandelenbeleggers onvoldoende gecompenseerd worden voor de risico’s.”

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan vindt aandelen daarentegen niet te duur, mede gelet op de gedaalde koers-winstverhoudingen.

3. Wat zijn de grootste risico’s?

Brown meent dat de inflatie in zowel de Verenigde Staten als Europa langer hoog kan blijven dan velen verwachten. Zo kan er een loon-prijsspiraal ontstaan. Stagflatie, een combinatie van hoge inflatie en economische krimp, sluit de beleggingsstrateeg ook niet uit. „De forse prijsstijgingen van onder meer voedsel en energie tasten de koopkracht van consumenten aan. Daar komt de economische schade van een monetaire verkrapping door centrale banken nog bovenop.”

Juvyns is minder somber. „De Amerikaanse economie staat er goed voor, zodat een recessie in de komende twaalf maanden onwaarschijnlijk is. Voor Europa acht ik de kans veel groter. Een recessie lijkt zelfs bijna onvermijdelijk als de gaskraan vanuit Rusland dichtgaat.”

4. Waarom gingen vooral technologieaandelen de laatste weken in de uitverkoop?

Enerzijds vanwege het terugdraaien van de lockdowns. Diverse technologiebedrijven hadden hiervan geprofiteerd, omdat hierdoor verschuivingen naar onder meer online winkelen versnelden. Maar belangrijker is dat groeiaandelen extra gevoelig zijn voor de hard oplopende rentes. Hun toekomstige winstverwachtingen moeten hierdoor tegen hogere rentes verdisconteerd worden, wat slecht uitpakt voor hun waarderingen.

5. Wat moet je nu als belegger doen?

Helemaal uit aandelen stappen lijkt zeker na de recente sterke correctie onverstandig. Zelfs Brown pleit hier niet voor. Wel adviseert hij de weging van aandelen te reduceren ten gunste van obligaties en grondstoffen.

Juvyns raadt beleggers die relatief weinig in aandelen zitten, juist aan om voorzichtig gebruik te maken van de fors gedaalde koersen. „Spreiding blijft daarbij van groot belang.”

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee