Werkgevers en MKB-Limburg stellen voorwaarden aan behoud Maastricht Aachen Airport

 © Bas Quaedvlieg

Roermond -

De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en MKB-Limburg pleiten voor het behoud van Maastricht Aachen Airport. Dat hebben ze Provinciale Staten middels een brief laten weten. Beide organisaties stellen daarbij wel als voorwaarden dat de hinder vermindert, de luchthaven financieel gezond wordt en een luchthaven voor Limburg wordt.

WijLimburg Rob Buchholz

„Voor ons is een gulden middenweg noodzakelijk” zegt Giel Braun, voorzitter van de LWV, „dit betekent dat behoud wenselijk is, maar dat overlast echt minder moet. Daarmee behouden we het economisch belang van de bedrijvigheid op orde, terwijl we richting omwonenden laten zien dat we ons gezamenlijk inspannen hinder te verminderen.”

Minder hinder

Braun is van mening dat de huidige discussie rondom de hoeveelheid vliegbewegingen verkeerd gevoerd wordt. Op dit moment is het percentage van de bevolking dat hinder ondervindt van de geluidsoverlast te hoog. Om dit op te lossen moet het aantal vliegbewegingen volgens LWV en MKB-Limburg op Maastricht Aachen Airport dalen of moet er met stillere vliegtuigen gevlogen worden.

Financieel gezond

Naast de oproep tot minder hinder, moet de luchthaven ook financieel gezond worden aldus Rik Derksen, expertisemanager Infra en Ruimte bij LWV. „Door te focussen op luchtvracht binnen dit perspectief, moet het mogelijk zijn om gezonde cijfers te draaien. Ook moet onderzocht worden of met een cityhopper verbinding met bijvoorbeeld Londen, Frankfurt of München gerealiseerd kan worden. Om meer toegevoegde waarde voor de Limburgers te creëren moet elektrisch gevlogen worden richting de belangrijke Europese steden. Zo versterkt de luchthaven de kennis- en toerisme economie van Limburg.”

Derksen maakt tevens een vergelijk met de situatie rondom Eindhoven Airport. Daar bepaalt de omgeving de strategische keuzes van de luchthaven. „Eindhoven Airport is een dochter van Schiphol, zo’n zelfde samenwerking met Schiphol is ook wenselijk in Maastricht.”