Column Huub Narinx (LWV): Grens – tot hier en niet verder!

 © LWV

Als je naar de betekenis zoekt van het woord grens, dan vind je dat dit een scheidingslijn is, een afbakening. Soms is dat een natuurlijke scheiding door bijvoorbeeld een rivier, een zee een gebergte, een woestijn et cetera. Vaak, en meestal, is het een denkbeeldige lijn. Iets wat wij met z’n allen bedacht hebben. Zo hebben we Europa bedacht met ‘álle Menschen werden Brüder’.

Huub Narinx

Ondanks dat mooie idee slagen wij er niet in om dit in de praktijk te brengen, maar wel laten we ons, met name ook ondernemers, opzadelen met soms idiote regelingen vanwege de grens (let wel: denkbeeldige afscheiding) die wij in stand houden.

Zo ook de zogenaamde grenswerkers (wat een woord eigenlijk). Mensen die bijvoorbeeld in Duitsland of België wonen (waarom niet?) en die in Nederland werken (zijn wij blij mee). Deze mensen, en hun werkgevers, lopen in de fuik van fiscaliteit en sociale zekerheid en naheffingen als de medewerker meer dan één dag in de week thuiswerkt! Wie heeft dat bedacht? Tijdens corona was er het besef dat deze administratieve ballast acuut terzijde moest worden geschoven, daar mensen (verplicht) thuis gingen werken.

Nu is er ook het algemene besef dat thuiswerken allerhande voordelen heeft en er zijn zelfs werkgevers, ook bij de overheid, die 50 procent thuiswerken als norm hebben (of andere percentages). Maar nu komt de verbazing: de tijdelijke buitenwerkingstelling van die administratieve last in coronatijd wordt 30 juni opgeheven, omdat er geen corona meer is. En we krijgen het kennelijk niet opgelost door eenvoudigweg de tijdelijke maatregel definitief te maken?

Kom op, zo’n vijftig jaar geleden konden we al een mens op de maan zetten. Wij als LWV leggen ons daar niet bij neer. Alle landen verenigt U.

Huub Narinx is directeur van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV).

Reageren? Schrijf naar: narinx@lwv.nl