Geen korting 500 miljoen op jeugdzorg bij gemeenten

Print
Geen korting 500 miljoen op jeugdzorg bij gemeenten

Afbeelding: ANP/HH

Gemeenten hoeven de komende jaren niet tot ruim 500 miljoen euro te bezuinigen op de jeugdzorg. Het kabinet overweegt een eigen bijdrage in te voeren in de jeugdzorg, om dat geld alsnog op te brengen. Dat schrijft staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) in een brief aan de Tweede Kamer.

De coalitie had afgesproken om vanaf 2025 511 miljoen euro minder uit te trekken voor de jeugdzorg. Gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg, kwamen in verzet en wilden niet meer met het Rijk praten over hervormingen in de jeugdzorg.

Het kabinet houdt vast aan dat bedrag, maar heeft besloten „dat het realiseren van de aanvullende besparingen van 511 miljoen euro een Rijksverantwoordelijkheid is.” Een eigen bijdrage is één idee, een andere optie is het ’normeren’ van de behandelduur, aldus Van Ooijen.

Van Ooijen wil ook kijken welke behandelingen wel en niet werken. „Er is op dit moment te weinig zicht op wat werkt in de jeugdhulp en daarom kan hierop ook niet worden gestuurd. De kennis die er wel over bestaat wordt te weinig gebruikt.” Behandelingen die niet werken „sluiten we uit en behandelingen waarvan we de effectiviteit nog niet weten worden nader onderzocht.”

Grenzen

Er worden grenzen gesteld aan het beroep dat kinderen en hun ouders kunnen doen op door de overheid betaalde jeugdzorg. „Strubbelingen bij opvoeden en opgroeien horen bij het normale leven”, schrijft Van Ooijen. Deze moeten in eerste instantie thuis of op school worden opgelost. Die grenzen worden in de Jeugdwet vastgelegd.

Perverse financiële prikkels worden uit het systeem gehaald. Dat gaat het kabinet doen door excessieve winsten aan te pakken en het aantal jeugdzorgaanbieders terug te dringen. Aanbieders die eenvoudige jeugdhulp bieden „maken stevige winsten” terwijl zorgaanbieders van complexe of specialistische zorg verlies maken, schrijft de staatssecretaris.

Doel van de hervorming is dat de jeugdzorg beschikbaar blijft en sneller beschikbaar komt voor kwetsbare jongeren met complexe problemen, stelt Van Ooijen. Het gaat daarbij onder meer om kinderen met een eetstoornis, chronische aandoening of een jeugdbeschermingsmaatregel. Zij staan nu vaak maandenlang op een wachtlijst.

Deze hoogspecialistische jeugdzorg moet verplicht landelijk worden ingekocht.

In 1997 kreeg één op de 27 kinderen professionele jeugdhulp. In 2015, het jaar dat gemeenten hiervoor verantwoordelijk werden, één op de tien. In 2021 deed één op de zeven jongeren een beroep op de jeugdzorg.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee