Kabinet stopt 900 miljoen in economische groei grensregio’s

Print
Kabinet stopt 900 miljoen in economische groei grensregio’s

De buurten in Heerlen-Noord krijgen een opknapbeurt dankzij de al bestaande Regio Deal.  Afbeelding: WijLimburg

Sittard -

De regering wil de regio’s aan de grens versterken. Er komt onder meer 900 miljoen beschikbaar voor Regio Deals.

Het waren jarenlang krimpregio’s, de provincies aan onze landsgrenzen. De afgelopen jaren is daarin een kleine kentering gekomen. Meer mensen uit de Randstad trokken naar het oosten en zuiden van het land, onder meer vanwege de rust, het groen en de lagere huizenprijzen. Corona versterkte dat effect: thuiswerken werd de norm en dan maakt het niet uit waar je woont. Het aantal inwoners in de Nederlandse grensregio’s is daardoor de afgelopen jaren gelijk gebleven of licht gestegen. Hardnekkige uitzondering is Zuid-Limburg; hier daalde het inwoneraantal nog steeds.

900 miljoen

De regering wil via het programma Regio’s aan de grens de komende jaren bijdragen aan goed wonen, werken en leven in de grensregio’s. Dit schrijft minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer. Zo stelt het kabinet 900 miljoen euro beschikbaar voor het sluiten van Regio Deals, dit zijn samenwerkingen tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. Daarbij mikt Bruins Slot ook op samenwerking over de grens. „Juist deze tijd laat zien hoe belangrijk het is om als buurlanden in het belang van onze inwoners samen te werken en op te trekken.”

Regio Deal Parkstad

In 2019 sloot de overheid al een Regio Deal met Parkstad Limburg voor tachtig miljoen euro. Dat geld is bedoeld voor het verbeteren van de leefbaarheid in de regio en voor het versterken van de sociaaleconomische structuur. Er wordt onder meer geïnvesteerd in onderwijs, werk, renovatie van wijken en een verbetering van het Heerlense centrum.

Voor de zomer stuurt minister Bruins Slot een brief waarin ze toelicht hoe het proces om te komen tot nieuwe Regio Deals wordt ingericht.

Lees ook: Gemeenten Parkstad steken driekwart van laatste 12 miljoen euro Regio Deal in renovatie van buurten

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee