Maasgouw kent 120 soorten bijen en 116 soorten planten

 © Gemeente Maasgouw

Beegden
Silke van Deelen

Maasgouw kent 120 soorten wilde bijen en 116 soorten planten, zo blijkt uit een inventarisatie die vorig jaar uitgevoerd is op acht ecologisch beheerde gebieden van de gemeente Maasgouw.

Er zijn in totaal maar liefst 120 soorten wilde bijen aangetroffen op bermen en wadi’s die door de gemeente beheerd worden. Van deze bijen staan 24 soorten op de rode lijst en worden in het voortbestaan bedreigd. Het groenbeheer van gemeente Maasgouw draagt daarmee bij aan de instandhouding van bijen in Nederland.

Lees meer: Maasgouw werkt met succes aan het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes

Ook is er onderzoek gedaan naar de vegetatie. In tegenstelling tot de inventarisatie van de bijen lag hier de focus vooral op gebieden die nog niet optimaal beheerd worden en waarvan de gemeente juist de uitgangssituatie vast wil leggen. Het aantal van 116 aangetroffen plantensoorten is daarbij niet onverdienstelijk en geeft aan dat een groot aantal terreinen ecologisch waardevol kan gaan worden.

De gemeente gaat de komende jaren aan de slag om het ecologisch beheer verder te verbeteren. Enkele voorbeelden zijn ruimte geven aan inheemse kruiden, het aanplanten van gemengde inheemse lanen, het omvormen van gazons en meer extensief en gefaseerd maaien, zorgen voor dood hout en het creëren van open zandplekken en steilranden (nestgelegenheid voor bijen).