Industrie verwacht in 2022 bijna een vijfde meer te investeren

 © Getty Images

Sittard-Geleen -

In 2022 verwachten producenten bijna 20 procent meer te investeren dan in 2021. Vooral producenten in de textiel-, kleding- en lederindustrie hebben positieve investeringsverwachtingen.

Redactie WijLimburg

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de voorjaarsenquête investeringsverwachtingen onder bedrijven met tien of meer werknemers in de industrie. Het gaat om investeringen in materiële vaste activa die in het verslagjaar in gebruik genomen worden, zoals gebouwen, machines, vervoersmiddelen en computers. Maar niet alle producenten zijn positief over de investeringen in 2022. Ondernemers in de transportmiddelenindustrie verwachten dit jaar 13 procent minder te investeren.

Belangrijke reden voor deze toename is dat de industrie als geheel in 2021 minder investeerde dan verwacht. Volgens de enquête in het voorjaar van 2021 verwachtte de industrie 6 procent meer te investeren in 2021 dan een jaar eerder. In dat jaar heeft de industrie echter als geheel 2 procent minder geïnvesteerd dan in 2020.

De inhoud van deze productie valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van De Limburger. Meer van WijLimburg