125 jarige harmonie Sint-Augustinus is oorspronkelijk opgericht als fanfare

De fanfare Sint-Augustinus in 1947.  © archief Heemkundevereniging Geleen

Geleen -

Het ontbreken van een eigen muziekkorps vormde in de tweede helft van de 19de eeuw een gemis in Lutterade.

Ad Hoogenboom - Heemkundevereniging Geleen

Sinds 1864 vormde Lutterade-Krawinkel een eigen parochie met een eigen nieuwe kerk, die aan de Groenseijkerstraat lag. Maar als de processie uittrok en tijdens de kermis was het gemis toch wel erg groot. Men had er kennelijk wel vaker over gesproken, maar het was er nog niet van gekomen. En dan stak het de mensen van Lutterade de ogen uit dat in Oud-Geleen al in 1866 harmonie Sint-Cecilia was opgericht.

Oprichting

Uiteindelijk werd de daad bij het woord gevoegd en kwam een aantal mensen bijeen in het café van Jan Christiaan Stevens aan de Groenseijkerstraat, tegenover de ingang van de toenmalige kerk. Deze kerk lag op de plaats waar nu nog het kerkhof is.

Misschien heeft het feit dat Jan Mathijs Kubben in 1896 burgemeester werd van Geleen, een doorslaggevende rol gespeeld. Hij woonde in Lutterade op de hoek van de Heidestraat en de Putsteeg. Kubben was een van de personen die de oprichting van het muziekgezelschap wilde doorzetten.

Fanfare

In het eerder genoemde etablissement kwamen op zaterdag 16 januari 1897 een aantal mannen bijeen. Dat waren verder Gerard Römers, Lambert Ramaekers en J (Sjang) Proosten, daarbij gesteund door de burgemeester. Logischerwijs liet pastoor Linssen weten dat hij het initiatief van harte steunde. De datum van 16 januari 1897 werd later ook in de statuten gehanteerd als oprichtingsdatum, als fanfare.

Het was een eerste vereiste om instrumenten aan te schaffen en geld daarvoor in te zamelen. Dat zou het meeste effect hebben als personen met een hoog aanzien hiervoor zouden worden ingeschakeld. Daarbij werd gebruikgemaakt van het gezag van burgemeester Kubben. Naar verluidt werd notaris Henri Russel bereid gevonden zich sterk te maken voor het vergaren van gelden. Dat resulteerde in een aantal mooie giften.

Instrumenten

Dertien leden van de ‘sociëteit’ brachten ieder twintig gulden in voor de aanschaf van een instrument. Enkelen, zoals Peter Kubben, Jean Proosten en Hubert Sassen, bezaten al een eigen instrument en waren vrijgesteld van een bijdrage. Verder was er een regeling voor het huren van een instrument.

De jubilerende harmonie geeft op 4 juni om 20.00 uur een concert in de Hanenhof met een gastoptreden van Tom Wolfs.

Wil je alle Plus-artikelen lezen?

Dagelijks publiceren we meer dan 100 Plus-artikelen op onze site & app. Nieuws, achtergronden, analyses, reportages, interviews en columns. Word nu digitaal abonnee en kies voor een jaar lang korting of maandelijkse flexibiliteit.

Kies digitaal