Inwoners en bedrijven Parkstad krijgen subsidie om hittestress en overstromingen tegen te gaan

Print
Inwoners en bedrijven Parkstad krijgen subsidie om hittestress en overstromingen tegen te gaan

Inwoners kunnen een handje helpen om verdroging tegen te gaan. Afbeelding: Stadsregio Parkstad

Voerendaal -

Overstromingen zoals vorige zomer voorkomen? Daar kunnen inwoners iets aan doen. Enorme hitte tegengaan? Gemeenten en bedrijven kunnen er iets aan doen. Parkstad wapent zich tegen klimaatveranderingen.

Samen met Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) inventariseert de regio dit jaar per gemeente de problemen die klimaatveranderingen veroorzaken. Bedrijven, instellingen en gemeenten hebben een gezamenlijke taak om droogte, wateroverlast, hittestress en vervuiling van (drink)water tegen te gaan.

Subsidie

Met publiekscampagnes willen de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal hun inwoners stimuleren hun steentje bij te dragen. Ook besteden scholen met speciale lespakketten aandacht aan klimaatverandering, zodat kinderen al op jonge leeftijd leren wat ze eraan kunnen doen.

Op de websites waterklaar.nl en woonwijzerwinkel.nl vinden bedrijven, instellingen en inwoners informatie over subsidiemogelijkheden. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen of isolatie als zij hun woning of gebouw willen verduurzamen.

Hemelwater

Een belangrijke stap om gevolgen voor de natuur, dieren en mensen te beperken is het afkoppelen van hemelwater. Dat stroomt naar het riool en wordt gezuiverd, waarmee hoge kosten zijn gemoeid. Terwijl er tijdens langdurige droogte een tekort aan water is. Dit kan worden opgelost door hemelwater op te vangen, bijvoorbeeld in infiltratiekratten of buffers, of door gebruik van waterdoorlatende bestrating. Daardoor ontstaan bij hevige regenval minder snel overstromingen.

Omdat de temperaturen oplopen, krijgen steden ook vaker te maken met hittestress. Zo behoorden delen van Heerlen enkele jaren geleden tot de warmste plekken in Nederland. Door de omgeving van de Promenade en het Van Grunsvenplein te vergroenen, wordt dit probleem aangepakt. Particulieren kunnen ook iets doen, met bijvoorbeeld groene daken of het planten van bomen.

Lees ook: Klimaatatlas en regelingen voor bewoners in Parkstad: ‘Voorkomen kunnen we de overlast niet’

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee