Aangeboden door Gemeente Gulpen-Wittem

Je woning of bedrijf aansluiten op een glasvezelnetwerk in Gulpen-Wittem


 

 © pixabay.

Onlangs is de firma DELTA fiber gestart met een campagne voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk in Gulpen-Wittem. Iedereen in de gemeente (ongeacht of u woont in het binnen- óf buitengebied) wordt in de gelegenheid gesteld om zijn/haar woning of bedrijf aan te laten sluiten door DELTA fiber op snel en stabiel internet. Soms kost een aansluiting extra geld. Dat geldt bijvoorbeeld voor woningen in het buitengebied.

gemeente Gulpen-Wittem

In dit artikel leest u meer over een glasvezelnetwerk, op welke manier DELTA fiber de kosten voor een aansluiting berekent en welke rol de gemeente heeft in de aanleg van een netwerk.

Internet is belangrijk voor veel mensenInternet behoort inmiddels tot de primaire levensbehoefte van velen. In de afgelopen jaren hebben we door noodgedwongen thuiswerken en onderwijs op afstand gemerkt hoe belangrijk goed en snel internet is. Dat is op veel plekken in Nederland en ook in onze gemeente niet overal aanwezig. Een glasvezelnetwerk kan daar in voorzien. Een aansluiting op het netwerk kost geld. Inwoners kunnen zelf kiezen of ze deze kosten voor een aansluiting willen maken.

Snel internet is géén collectieve voorzieningOndanks de grote behoefte die de samenleving heeft, is snel internet geen collectieve voorziening (ook wel: ‘nutsvoorziening’) zoals drinkwater of elektriciteit dat (in het begin) waren. Begin vorige eeuw vond de Nederlandse regering dat onder andere stroom en drinkwater voor íedereen beschikbaar moest zijn. Een eerste levensbehoefte, voor iedereen toegankelijk en zonder winstoogmerk, waar iedereen op gelijke wijze gebruik van moest kunnen maken. Daardoor betaalde je voor de aansluiting op bijvoorbeeld drinkwater een eenheidsprijs, ongeacht of je midden in de stad of in het buitengebied woonde. (Tegenwoordig is daar ook verandering in gekomen, want als je huis meer dan 50 meter van de weg af ligt, worden door Watermaatschappij Limburg de meerkosten doorberekend). Een nationaal netwerk voor toegang op het wereldwijde web als collectieve voorziening (geregeld door de overheid en voor iedereen toegankelijk) is er nooit gekomen. Wel moeten alle gemeenten, op grond van de Telecommunicatiewet, medewerking verlenen aan de realisatie van een glasvezelnetwerk. Dat betekent dat als een partij zich bij een gemeente meldt om een glasvezelnetwerk aan te leggen, de gemeente deze partij niet kan of mag weigeren.

Beperkt invloed op aanleg snel internetHoewel wij vinden dat snel internet voor iedereen mogelijk en toegankelijk moet zijn, zijn we daarbij als gemeente volledig afhankelijk van marktpartijen. De aanleg en exploitatie van internetvoorzieningen via glasvezel is een commerciële activiteit van een onderneming (in een vrije markt) en deze onderneming bepaalt zelf zijn regels. Het is dus geen activiteit van de gemeente of een andere overheid en de gemeente heeft hier ook géén invloed op. We hebben geen zeggenschap over aansluitkosten en kostendifferentiatie. Wel kunnen wij aangeven wat onze wensen, voorschriften en eisen zijn met betrekking tot de aanleg en uitvoering. Het voornaamste doel van de gemeente is daarbij om de werkzaamheden goed en veilig te laten verlopen, waarbij de maatschappelijke overlast tot een minimum wordt beperkt.

In samenwerking met 9 andere gemeenten in Zuid-Limburg hebben we gezocht naar een onderneming die:1. overal, dus óók in het buitengebied, een glasvezelkabel wil aanleggen; 2. dit in alle Zuid-Limburgse gemeenten met een groot buitengebied wil aanleggen; 3. de laagst mogelijke eigen bijdrage aan bewoners vraagt.

Geen onrechtmatige financiële steunAanleg van glasvezelkabel in het buitengebied is voor marktpartijen minder interessant dan in stedelijk gebied. Daarom worden kosten voor deze duurdere aansluitingen vaak (deels) aan de eigenaar doorberekend. Inwoners van het buitengebied vragen zich wellicht af, waarom we als gemeente die kosten niet voor onze rekening nemen, omdat we immers vinden dat aansluiting voor iedereen mogelijk moet zijn. Maar daarmee verlenen we onrechtmatige staatssteun met daarnaast als mogelijk gevolg dat ook andere partijen aanspraak maken op die steun. De gemeente moet namelijk, op basis van nationale wetgeving, de aanleg van een telecommunicatienetwerk toestaan. Als een partij zich meldt, kan moet de gemeente medewerking verlenen. Het staat u als inwoner uiteraard geheel vrij om al dan niet gebruik te maken van het aanbod van DELTA fiber.

Wat is vastrechtvergoeding?De ambitie van DELTA Fiber Netwerk is om alle inwoners en ondernemers in Zuid-Limburg, en daarmee ook in de gemeente Gulpen-Wittem, aan te sluiten op glasvezel. We zijn als marktpartij zelf verantwoordelijk om de investering in de aanleg van het netwerk terug te verdienen. De aanleg van glasvezel in Zuid Limburg is echter een grote uitdaging. De kosten van de aanleg in het buitengebied en dun bebouwde gebieden zijn hoger dan in de grotere steden van Nederland. De gemiddelde afstand tussen de woningen - en van de woningen naar de weg – is hier groter dan in dorpen en steden. Soms komen we meer natuurlijke barrières tegen zoals bomen en waterwegen. Het graafwerk brengt hierdoor extra kosten met zich mee. Om de glasvezelaansluiting ook voor alle adressen in het buitengebied en dun bebouwd gebied beschikbaar te kunnen maken, zijn wij genoodzaakt een bijdrage te vragen: dit is de vastrechtvergoeding.

Wat betaalt u voor vastrechtvergoeding?Als u voor supersnel en stabiel glasvezel kiest, dan sluit u een abonnement af voor internet, televisie en/of telefonie bij één van de telecomaanbieders: Caiway, DELTA, Helden Van Nu of Online.nl. Als uw adres in het buitengebied of dun bebouwd gebied valt, betaalt u naast het abonnement van de telecomaanbieder voor uw woning een vastrechtvergoeding. Dit is een bedrag van € 8,16,- per maand. U kunt er echter ook voor kiezen om dit eenmalig af te kopen voor € 1.000,-. In dit geval betaalt u dan geen extra kosten meer per maand. Let wel: meldt u zich vóór 13 juli 2022 aan, dan bespaart u de aansluitkosten. Meldt u zich ná 13 juli 2022 aan, dan betaalt u aansluitkosten van minimaal € 950,-.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen aan de gemeente Gulpen-Wittem? Stuur dan een e-mail naar glasvezel@gulpen-wittem.nl

De klantenservice van Delta is bereikbaar voor vragen over glasvezel via:Internet www.delta.nl/klantenserviceTelefoon Glasvezel: 0118 22 55 25