Wees voorbereid, houd water buiten de deur

 © Waterklaar.

Het klimaat verandert snel, sneller dan we dachten. Enorme hoosbuien afgewisseld met lange perioden van droogte en hitte bedreigen onze directe leefomgeving. Afgelopen jaar werd Limburg verrast door extreme regenval. Waterschap Limburg, Limburgse gemeenten, WBL, Waterleidingmaatschappij Limburg en Provincie Limburg nemen en ontwikkelen maatregelen om problemen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Maar ook inwoners kunnen aan de slag om schade door wateroverlast in hun woning te beperken.

Waterklaar

Waterkerende schotten plaatsenWaterkerende schotten kun je handmatig plaatsen voor een doorgang zoals een deur. Deze schotten zorgen dat er geen water door de doorgang je woning binnen kan stromen. Zulke schotten worden ook wel overstromingsbescherming en floodbarrier genoemd. Veel schotten worden vastgezet met een kliksysteem of zijn geheel demontabel. Je plaatst de schotten voor er wateroverlast ontstaat.

Er zijn ook zelfopdrijvende schotten. Deze schotten hoef je niet zelf te plaatsen, maar komen automatisch omhoog wanneer ze in aanraking komen met toestromend water.

Zandzakken

 © Waterklaar.

Een zandzakkenmuur is een tijdelijke waterkering van zandzakken. Het is een snelle en effectieve oplossing tegen wateroverlast. Reguliere zandzakken, zoals van jute, gebruik je eenmalig. Zandzakken van synthetisch materiaal kun je meerdere keren gebruiken. Je kunt ze gevuld kopen of zelf vullen. Een zandzak wordt voor twee derde gevuld en weegt dan ongeveer 16 kg. Een zandzakkenmuur kun je zelf bouwen maar het vraagt wel kennis en kunde om een goede muur te bouwen.

Water wegleiden met een dijk of muurEen dijk of muur is een permanente waterkering die het water tegenhoudt en wegleidt van je woning. De dijk of muur is een permanent bouwwerk, in tegenstelling tot een tijdelijke waterkering die je na gebruik verwijdert. Een dijk of muur bestaat uit een stevige fundering met opgemetselde stenen tot de gewenste hoogte. Door zelf een dijk of muur te (laten) plaatsen kun je deze precies op je eigen wensen afstemmen. Het is een effectieve manier om je woning en tuin te beschermen.

Roostergoten aanleggenAls gevolg van zware regenval is de kans steeds groter dat er water via doorgangen, zoals voor- en achterdeur, garagedeur en koekoek binnenstroomt. Een roostergoot, ook wel afvoergoot, draingoot of lijngoot genoemd, voor een doorgang voorkomt wateroverlast. De goot leidt het water weg van de doorgang.

Kelderkoekoek aanpassenEen kelderkoekoek is een opening in de kelder waardoor daglicht en frisse lucht binnenkomt. Een kelderkoekoek bevindt zich altijd op maaiveldhoogte aan de buitenkant van de woning. In gebieden met kans op wateroverlast door hevige regenval vormen ze daarom een risico. Door de kelderkoekoek aan te passen wordt het risico op wateroverlast kleiner. Je kunt de kelderkoekoek verhogen, waterdicht maken, voorzien van luiken of weghalen.

 © Waterklaar.

Laat je niet verrassen, wees goed voorbereidDenk bijvoorbeeld ook eens aan het samenstellen van een waterwacht met je buren, de straat of de buurt. Het is een communicatiemiddel om elkaar te helpen. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een WhatsApp groep. Wanneer een hevige bui valt en buren niet thuis zijn, kun je de buren ondersteunen bij het treffen van maatregelen. Maak bijvoorbeeld je kelder of muren waterdicht, sluit luiken of sluit de afvoerleidingen. Tot slot is het ook nog goed om na te gaan of je bent verzekerd voor schade door wateroverlast.

Samen moeten we onze schouders onder de uitdagingen van het veranderende klimaat zetten om verrassingen te voorkomen.