Teller aantal WW-uitkeringen in Limburg naar laagterecord

 

 © ANP

Roermond -

Het aantal WW-uitkeringen in Limburg heeft in mei een nieuw laagterecord bereikt. Het UWV verstrekte 11.554 uitkeringen: een daling van 765 ten opzichte van april.

Frans Dreissen

Het zijn vooral medewerkers uit de uitzendbranche, de commerciële dienstverlening en de sector zorg en welzijn die nu tijdelijk een beroep moeten doen op de WW. Vaak stromen ze na een korte adempauze en een zoektocht naar ander, passend werk weer snel uit.

Het aantal WW-uitkeringen nam in alle leeftijdsklassen af. De uitstroom varieert van 14,6 procent bij de horeca en catering tot 1,1 procent bij de banken en verzekeraars.

Lees ook: De tijden dat een ontevreden baas ‘voor jou tien anderen’ kon roepen zonder zich belachelijk te maken, zijn voorbij

Het UWV verwacht dat het aantal banen in Limburg dit jaar verder groeit met zo’n 5900 en zal uitkomen op omstreeks 537.000. Deze groei komt vooral op het conto van de uitzendbranche, horeca en zakelijke dienstverlening. Een zeer sterke banengroeier is ook de sector zorg en welzijn als gevolg van een toenemende zorgvraag (vergrijzing).

Het UWV voorspelt daarentegen een afname van het aantal banen in de industrie en detailhandel. ‘Boosdoeners’ zijn de automatisering en digitalisering, alsmede de groei van de online aankopen.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is krapper dan ooit, getuige het grote aantal vacatures. Toch telt Limburg volgens het UWV nog 72.500 (stand februari) geregistreerde werkzoekenden; 9 procent is jonger dan 27 jaar, bijna de helft (46 procent) vijftigplusser. Verder is er nog onbenut arbeidspotentieel onder jongeren en/of personen zonder uitkering. Deze groep valt buiten het zicht van het UWV.

Dat arbeidspotentieel kan volgens het UWV worden aangesproken wanneer werkgevers zich creatiever en flexibeler opstellen. Bijvoorbeeld door werkroosters aan te passen. Een deel van de oplossing ligt ook in de aanpassing van functie-eisen. Uit werkgeversonderzoek blijkt dat zeven op de tien werkgevers dit laatste al doen. Zo wordt relevante werkervaring losgelaten als functie-eis. Nieuwe werknemers leren op de werkvloer of krijgen een opleiding, cursus of training aangeboden.

Landelijk

Landelijk stond de teller van de WW-uitkeringen in mei op 164.575 – zo’n 10.000 lager dan de maand daarvoor. In vergelijking met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen met 34 procent gedaald.

Het CBS meldt dat in mei 3,7 miljoen Nederlanders van 15 tot 75 jaar geen betaald werk heeft. Het gaat onder anderen om 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend.

Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn, of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de laatste drie maanden is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 23.000 per maand afgenomen naar het laagste aantal sinds juni 2009.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee