Ondernemers komen acuut in de knel door stroomstop

Een elektriciteitsstation in Maasbracht. © ANP

Sittard -

Limburgse en Brabantse ondernemers worden zwaar geraakt door het besluit van TenneT en Enexis om voorlopig geen nieuwe aansluitingen voor grootverbruikers in behandeling te nemen. Dat blijkt volgens LWV uit een flitsenquête onder de leden.

onze verslaggever

LWV en de evenknie van VNO-NCW in Noord-Brabant kregen veel respons op een flitsenquête onder hun achterban. De stroomstop zet een streep door de rekening van ondernemers die willen verduurzamen, willen verbouwen of het productieproces willen aanpassen, blijkt uit de antwoorden.

„Met een respons van 365 werkgevers binnen enkele dagen, kan wel gesteld worden dat het probleem nijpend is,’’ geeft Ron Coenen, de nieuwe voorzitter van LWV, aan. 69 Procent van de regeerders geeft aan binnen een jaar problemen te ervaren door de netwerk. 25 Procent binnen drie jaar. De voornaamste consequenties van de stroomstop: een belemmering van de groei van een bedrijf (47 procent), belemmering van de energietransitie (44 procent) en in 25 procent van de gevallen loopt de bedrijfsvoering direct gevaar, vooral in de installatietechniek en de bouw. Tegelijkertijd bieden ondernemers aan mee te werken aan een meer flexibele inzet van elektriciteit voor de industrie. Daarmee kan nog veel capaciteit worden gewonnen.

Netcongestie

„Voor veel ondernemers is dit de druppel”, aldus Coenen. Volgens de LWV-voorman lopen ondernemers steeds vaker vast door problemen als de stikstofimpasse, stijgende energieprijzen, personeelstekorten en gebrek aan woningen voor personeel. „In 2019 ondertekende het kabinet het klimaatakkoord en werden ondernemers verplicht stappen te zetten. Terwijl het bedrijfsleven daarin forse stappen zet, dreigen we nu vast te lopen omdat we de infrastructuur niet op orde hebben.”

Lees ook: Energieprofessor: ‘Subsidie voor zonnepanelen en elektrische auto’s? Dat geld kan beter besteed’

Gezant

LWV en VNO-NCW Brabant Zeeland juichen het toe dat er een gezant komt die zich gaat buigen over oplossingen voor de stroomstop. Zij pleiten voor een brede opdracht voor deze gezant. Wetten en regels die een obstakel zijn voor de energietransitie, moeten aangepast worden. „We kennen tal van ondernemers die de opgewekte energie door zonnepanelen – of anderszins – aan het eigen bedrijf of aan de buren willen leveren, maar daarin door de huidige wet- en regelgeving worden belemmerd. Ook zijn er bedrijventerreinen die graag een eigen energie-infrastructuur willen ontwikkelen en daarmee het energienet kunnen ontlasten, maar daarin nu vastlopen. Dat moet en kan echt anders,” aldus Coenen.