Marktonderzoek mening inwoners Limburgs over klimaatverandering

 

 © ING Image.

Maastricht -

Waterklaar voert in samenwerking met Toponderzoek een marktonderzoek uit waarin de mening van inwoners van Limburg wordt gevraagd over klimaatverandering en het merk Waterklaar.

De onderwerpen hittestress, extreme droogte, wateroverlast en -kwaliteit komen aan bod.

Hittestress

Hittestress is de mate van hinder tijdens een periode van extreme hitte. Vooral in gebieden met veel gebouwen en wegen kan hittestress voor veel overlast zorgen. Het kan er zelfs voor zorgen dat meer mensen komen te overlijden tijdens een lange warme periode.

Extreme droogte

Lange perioden van droogte komen steeds vaker voor. Daardoor is er minder water beschikbaar. Dat heeft gevolgen voor mensen, dieren en de natuur. Landbouwgewassen (zoals tomaten en uien) kunnen voor een langere tijd niet beregend worden. Het voorzien van drinkwater kan in gevaar komen. Bomen en planten drogen uit omdat er wekenlang geen druppel regen valt. Het is daarom belangrijk om tijdens natte perioden water op te slaan om bij droogte genoeg water beschikbaar te hebben.

Lees ook: Column: Wie is de baas in dit land, Rutte?

Wateroverlast

Limburg krijgt steeds vaker te maken met hevige regenbuien. Deze buien kunnen zorgen voor wateroverlast. Het riool kan de grote hoeveelheden regenwater niet verwerken, waardoor straten en tuinen onder water komen te staan. Soms valt er plotseling zoveel regen in korte tijd dat noodzakelijke maatregelen genomen moeten worden om het water buiten de deur te houden.

Waterkwaliteit

Schoon water is heel belangrijk voor mens, plant en dier. De klimaatverandering bedreigt de kwaliteit van ons water. Het dumpen van afval, schoonmaakmiddelen, gifstoffen en mest zorgen voor vervuiling van onze beken, rivieren en het grondwater. Gelukkig kan iedereen een bijdrage leveren aan schoon en gezond water, bijvoorbeeld door niet zomaar afval in het riool te dumpen.

Klik hier voor de enquête.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee