Shell bouwt grootste groene waterstoffabriek van Europa in Rotterdam

Artist impression van de Holland Hydrogen I-fabriek. © Shell

Rotterdam -

Shell gaat beginnen met de bouw van de grootste groene waterstoffabriek van Europa op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam.

ANP

Het olie- en gasconcern heeft een definitieve investeringsbeslissing genomen voor de bouw van de fabriek Holland Hydrogen I. Naar verwachting is de fabriek in 2025 operationeel.

Groene waterstof wordt geproduceerd door het splitsen van water in waterstof en zuurstof met behulp van hernieuwbare energie. Dit proces wordt elektrolyse genoemd. Bij de productie van groene waterstof komen geen broeikasgassen vrij.

Er werden geen financiële details gemeld over de bouw van de fabriek, die zestigduizend kilogram hernieuwbare waterstof per dag gaat produceren. De hernieuwbare stroom voor de zogeheten elektrolyser komt van Hollandse Kust (noord), het windpark op zee dat deels eigendom is van Shell.

Lees ook: Experimenten met waterstof voor verwarming toegestaan

De groene waterstof gaat de grote Shell-raffinaderij in Pernis bevoorraden via de HyTransPort-pijpleiding. In de raffinaderij wordt daardoor een deel van het zogenoemde grijze waterstofgebruik vervangen, waarmee de productie van onder meer benzine, diesel en kerosine gedeeltelijk koolstofvrij wordt. Ook kan de groene waterstof gebruikt worden voor vrachtwagens die op waterstof rijden om zo te helpen bij het koolstofvrij maken van het wegvervoer.

„Holland Hydrogen I laat zien hoe nieuwe energie-oplossingen kunnen samenwerken om te voldoen aan de maatschappelijke behoefte aan schonere energie. Het is ook een ander voorbeeld van Shells eigen inspanningen en toewijding om tegen 2050 een netto-emissievrij bedrijf te zijn”, zegt Shell-bestuurder Anna Mascolo in een toelichting. „Hernieuwbare waterstof speelt een cruciale rol in het energiesysteem van de toekomst en dit project is een belangrijke stap om dat potentieel te benutten.”

Lees ook: Chemelot krijgt in 2027 of 2028 aansluiting op waterstofnetwerk via oude gasnet

In de Rotterdamse haven zijn meer waterstofprojecten gaande. Waterstof wordt gezien als een schone vervanger van aardgas bij industriële processen. Topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam heeft gezegd dat de haven een internationaal knooppunt zal worden voor de productie, import en doorvoer van waterstof richting andere landen in Noordwest-Europa.

Naast het verlagen van de uitstoot, kan waterstof ook helpen bij het tegengaan van de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen. Onlangs werd nog bekend dat het kabinet 750 miljoen euro beschikbaar stelt voor de ontwikkeling van een transportnetwerk voor duurzaam geproduceerde waterstof. Nederland hoopt een spilfunctie te gaan vervullen op de internationale markt voor groene waterstof.