Aangeboden door Gemeente Gulpen-Wittem

Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg precies één jaar na watercrisis van start

 © gemeente Gulpen-Wittem.

Op 14 juli, precies één jaar na de watercrisis die Limburg vorig jaar keihard trof, tekenden alle Limburgse overheden in het bijzijn van minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) een bestuursovereenkomst tussen Rijk, Provincie Limburg en Waterschap Limburg om Limburg waterveiliger te maken. Dit gebeurde in Valkenburg aan de Geul, de gemeente die het zwaarst getroffen werd tijdens de watercrisis.

gemeente Gulpen-Wittem

Afgelopen jaar hebben alle overheden hard gewerkt aan het herstel van de schade en gezocht naar oplossingen en maatregelen om in de toekomst de inwoners van Limburg beter te beschermen en voor te bereiden op dergelijke extremen. Het Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) geeft uitvoering aan deze gezamenlijke ambitie.

Minister Harbers: “Wat vorig jaar in Limburg, maar ook in België en Duitsland is gebeurd, hopen we niet meer mee te maken. Daarom hebben we in het coalitieakkoord €300 mln gereserveerd voor maatregelen zodat we Limburg beter kunnen beschermen tegen weersextremen. De aanpak kan alleen slagen wanneer partijen in de regio en het Rijk de handen in elkaar slaan en tot een gezamenlijk programma komen. Deze bestuursovereenkomst draagt hieraan bij.”

WatersysteemHet Programma WRL gaat aan de slag met het vergroten van de capaciteit van de afvoer van beken en zijrivieren, meer rekening houdend met de waterhuishouding bij de inrichting van de ruimtelijke ordening én met het verhogen van het klimaatbewustzijn van inwoners. Daarbij heeft het programma aandacht voor zowel het hoofdsysteem (de Maas), als het regionale watersysteem (de beken en zijrivieren). De focus richt zich qua fysieke maatregelen op het regionale watersysteem.

Omgeving centraalEr is het afgelopen jaar al veel gedaan. Zo hebben alle betrokken overheden evaluaties uitgevoerd en hebben er studies en onderzoeken plaatsgevonden naar aanleiding van de watercrisis. De resultaten worden gebruikt voor concrete verbetermaatregelen. Zo is er inmiddels een actueel waterbeeld neergezet en wordt de waterstandenapp geoptimaliseerd, zodat de inwoners steeds real time kunnen zien wat er in hun directe omgeving aan de hand is. De internationale samenwerking heeft een vlucht genomen door de financiële impuls van Interreg. Hierdoor kunnen extra meetpunten over de grens worden geplaatst, die ervoor helpen dat er nog eerder gewaarschuwd kan worden in de toekomst.

Ook inwoners worden actief betrokken bij het bedenken van verbetermaatregelen. Zo wordt er geworven voor een waterraad en zijn er initiatieven aangedragen die helpen de gevolgen van de klimaatverandering te beheersen.

Regionale Actietafel ProgrammaTijdens de bijeenkomst in Valkenburg werd ook de Regionale Actietafel van WRL geïnstalleerd. Het voorzitterschap wordt ingevuld door gedeputeerde Lia Roefs van Provincie Limburg. Daarnaast zijn bestuurders van het Rijk, Waterschap Limburg en vier Limburgse gemeenten vertegenwoordigd.

Samen staan zij aan de lat om het programma de komende jaren sturing en richting te geven.