Raad van State: vergunningen bouw bioraffinagefabriek Grubbenvorst niet in orde

Foto ter illustratie. © Getty Images

Grubbenvorst -

Er komt voorlopig geen bioraffinagefabriek in Grubbenvorst. De provincie moet eerst de omgevingsvergunning voor de installatie opnieuw beoordelen. Dat oordeelt de Raad van State (RvS) nadat een belangenvereniging en omwonenden beroep hadden aangetekend.

Redactie

Zij verzetten zich tegen de komst van de bioraffinagefabriek aan de Horsterweg die mest en andere organische materialen omzet in biogas. Volgens hen zou deze leiden tot verkeershinder en stank- en geluidsoverlast. Daarnaast twijfelen zij of het energieverbruik opweegt tegen de energieopbrengst van de installatie.

De RvS oordeelt nu dat de provincie Limburg op twee punten niet juist heeft gehandeld. Zo is er geen milieueffectrapport opgemaakt, dat wel nodig is om de effecten van de installatie op de omgeving helder te krijgen.

‘Verrast’

Daarnaast heeft het bedrijf dat de installatie wil bouwen wijzigingen doorgevoerd nadat het ontwerpbesluit door de provincie was goedgekeurd. Het gaat om de bouw van een ‘ontvangsthal’ van 42 bij 35 meter met een hoogte van 9 meter. De RvS oordeelt dat de provincie het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning met deze wijziging opnieuw ter inzage had moeten leggen, voordat deze kon worden goedgekeurd.

Lees ook: Rechtbank wuift bezwaren tegen mestfabriek in Grubbenvorst weg

De provincie Limburg laat weten „verrast” te zijn door de uitspraak van de RvS. Voor mestverwerking zou namelijk geen milieueffectrapport nodig zijn. Maar de RvS oordeelt dat het hier om een „geïntegreerde chemisch installatie” gaat die de mest verwerkt, waar andere eisen voor gelden. Waaronder dus een milieueffectrapport.

Eerder dit jaar, in april, oordeelde de RvS ook al in het nadeel van de bioraffinagefabriek. Toen werd de lozingsvergunning voor de toekomstige fabriek vernietigd, omdat niet uitgesloten kon worden dat de waterkwaliteit van de beek waarop geloosd gaat worden, wordt aangetast. Het waterschap moet hier nu eerst nieuw onderzoek naar doen.

Wil je alle Plus-artikelen lezen?

Dagelijks publiceren we meer dan 100 Plus-artikelen op onze site & app. Nieuws, achtergronden, analyses, reportages, interviews en columns. Word nu digitaal abonnee en kies voor een jaar lang korting of maandelijkse flexibiliteit.

Kies digitaal