Stadsmaskerbij gespot in de gemeente Maasgouw

 © Gemeente Maasgouw

Panheel
Silke van Deelen

Ivo Raemakers van adviesbureau Ecologica heeft een stadsmaskerbij (Hylaeus punctatus) gespot in Panheel.

In Maasgouw worden de bermen geïnventariseerd op het voorkomen van bijen. Dit om te beoordelen of het ecologisch beheer ook daadwerkelijk iets oplevert. In de berm in Panheel is een populatie van een bijensoort aangetroffen die niet eerder in Nederland is gezien, namelijk de stadsmaskerbij. Dit is een bijensoort uit Zuid-Europa die profiteert van het warmer wordende klimaat. De bijen zaten in een smalle berm. Dat is een teken dat zelfs een ogenschijnlijk onbeduidend bermpje ook bij kan dragen aan het vergroten van de biodiversiteit.