Aangeboden door Gemeente Gulpen-Wittem

Start aanleg rotonde op schoolthuisroute Wahlwiller - Mechelen

 © gemeente Gulpen-Wittem.

Gemeente Gulpen-Wittem start 29 augustus met de aanleg van een rotonde op de kruising Pastoor Ruttenstraat - Capucijnenweg - Partijerweg in Mechelen. De werkzaamheden duren tot november van dit jaar.

Aangeboden door gemeente Gulpen-Wittem

Oplossen knelpuntenDe kruising maakt onderdeel uit van de schoolthuisroute van leerlingen uit Nijswiller, Wahlwiller en Partij-Wittem, die in Mechelen naar de basisschool gaan. De samenwerkende kernoverleggen ‘Dorpsbinding Mechelen’ en ‘Zelfsturend Wahlwiller’ wezen de gemeente op knelpunten in die schoolthuisroute. De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen veilig van en naar school kunnen fietsen. Daarnaast remt de aanleg de rotonde op de Partijerweg het verkeer af voordat het Mechelen binnenrijdt.

Tijdelijke verkeersmaatregelenEr komt een tijdelijke rijstrook langs de Partijerweg en Pastoor Ruttenstraat, zodat gemotoriseerd verkeer van en naar Mechelen mogelijk blijft. Het verkeer wordt met verkeerslichten over één rijstrook geleid.

Tijdens de werkzaamheden is de Capucijnenweg ter plaatse van de kruising voor doorgaand gemotoriseerd verkeer afgesloten. Voor fietsers van Wahlwiller richting Mechelen en omgekeerd blijft de Capucijnenweg bereikbaar. Fietsers vanuit Partij richting Mechelen en omgekeerd worden omgeleid via de Geuzeweg.

Kijk voor meer informatie en de ontwerptekeningen op de website van de gemeente onder ‘Aanleg rotonde op schoolthuisroute Wahlwiller – Mechelen.