Minder omzet BAM door verkochte onderdelen, wel fors meer winst

 © ANP

Bunnik -

Bouwbedrijf BAM heeft afgelopen halfjaar minder omzet behaald dan in de vergelijkbare periode van 2021. Dat is te wijten aan de verkoop van enkele bedrijfsonderdelen.

ANP

In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland ging de vergelijkbare omzet juist omhoog. Ook de winst steeg aanzienlijk ten opzichte van vorig jaar, ondanks hogere kosten voor materialen en personeel.

BAM is al enige tijd selectiever bij het aannemen van projecten, ook om tegenvallers te voorkomen. Toch gaat dat nog wel eens mis, zoals met de renovatie van de Afsluitdijk, waar veel meerkosten mee gemoeid bleken omdat Rijkswaterstaat belangrijke informatie niet had afgegeven. In het tweede kwartaal is daarover echter een akkoord bereikt met de Nederlandse overheid.

Verviervoudiging

Ook de eerdere schikking over de zeesluis in IJmuiden ter waarde van zestien miljoen euro en over een museum in Dubai werden in het eerste halfjaar gesloten. De schikking over dat Museum of the Future levert zestien miljoen euro op en dat droeg bij aan de winstsprong. Het nettoresultaat verviervoudigde ruim naar 85,7 miljoen euro, ten opzichte van 20,1 miljoen euro vorig jaar.

De omzet in de eerste zes maanden kwam uit op 3,3 miljard euro, een afname van acht procent, die dus verklaard wordt door de verkoop van Belgische en Duitse bedrijfsonderdelen. Het relatief sterke Britse pond stutte de omzet bovendien nog wat.

Behalve de omzet werd ook het orderboek kleiner door het afstoten van de bedrijfsonderdelen. Dat daalde met één miljard euro sinds eind vorig jaar naar 12,2 miljard euro. Van die daling was 900 miljoen euro toe te schrijven aan de verkochte onderdelen.

Toekomst

Voor het tweede halfjaar geeft BAM aan er goed voor te staan, maar er is wel sprake van gemengde signalen in belangrijke markten. Zo is het vertrouwen van zowel consumenten als bedrijven in de economie dalende, is er nog altijd veel prijsdruk en bestaan er leveringsproblemen voor materialen. Ook heeft BAM veel concurrentie bij het behouden en aantrekken van personeel.

Tegelijkertijd is er veel vraag naar diensten om te vergroenen en gaat er veel geld naar de vernieuwing van infrastructuur. Die kansen komen voor BAM bovenop de opdrachten die al binnen zijn gehaald.