Van Nul tot Nu: De familie Scheyven uit Heythuysen

Het huidige Scheyvenhof op Maxet bij Leveroy. © Arno Gubbels

Heythuysen -

In de rubriek Van Nul tot Nu wordt ingegaan op de veelzijdige historie van deze regio. Ditmaal over bestuurdersfamilie Scheyven.

Arno Gubbels

De familie Scheyven was een bestuurdersfamilie die gedurende eeuwen aanwezig was in Heythuysen. Vanaf ongeveer 1550 woonde deze familie op Scheyvenhof op Maxet vlak bij Leveroy. Leden van deze familie hebben vanaf het ­midden van de zestiende eeuw een prominente rol gespeeld in de ­geschiedenis van het dorp Heythuysen en het Graafschap Horn.

Heythuysen hoorde tot het Graafschap Horn. Het waren landbouwers maar ze hadden ook vanaf die tijd ­bestuurdersfuncties zoals schout of schepen van de laatbank (laathof) of secretaris hiervan. In Heythuysen was dit in de laathof Aldenhoven. Drie generaties van de Scheyvens waren bestuurders in de hectische tijd van de Tachtigjarige Oorlog die in 1568 begon en eindigde in 1648 met de Vrede van Münster. Ook na die tijd bleef deze familie vertegenwoordigd in de laathof Aldhoven, maar ook in laathoven van andere dorpen zoals in Beegden, dat ook tot het Graafschap Horn behoorde.

Villa Scheyven

Rond 1700 bouwde de familie in Heythuysen een voor die tijd zeer grote villa op de Dorpstraat/ Walk, de Villa Scheyven. Zij ging in deze villa wonen. De boerderij Scheyvenhof op Maxet werd verpacht aan derden. In de tijd van Napoleon was Pierre Scheyven maire in Heythuysen. Nadat Napoleon verdreven was, werd Pierre Scheyven de eerste burgemeester van Heythuysen.

Pierre bouwde naast de Villa Scheyven rond 1800 een boerderij, in de volksmond genoemd boerderij ‘Op Scheyve’. De zoon van Pierre, Jean God­froid Hubert studeerde rechten aan de universiteit van Luik en vestigde zich als advocaat in Roermond. Hij was rechter bij de rechtbank van eerste aanleg in Roermond. Toen in 1839 duidelijk werd dat het deel oostelijk van de Maas inclusief Roermond van de toenmalige provincie Limburg tot de Noordelijke Nederlanden onder koning Willem I ging behoren en het deel westelijk van de Maas tot het nieuwe land België, koos deze Jean Godfroid voor België.

Hij vertrok in eerste instantie naar Maaseik waar hij volksvertegenwoordiger (parlementslid) werd. Kort daarna ging hij naar Mechelen waar hij Procureur des Konings werd en uiteindelijk ging hij naar Brussel waar hij hoofdgriffier werd bij het Hof van Cassatie te Brussel.

Zonen

Twee van zijn zonen klommen in België ook zeer hoog op de maatschappelijke ladder. Eén zoon, Camille Scheyven, werd eerste voorzitter van het Hof van Cassatie in België. Hij werd eigenaar van de Villa Scheyven en de ernaast liggende boerderij.

Camille bracht zijn vakanties altijd door in de villa op de Walk. Zijn jongste dochter Suzanne (1891-1947) werd hier geboren en de familie vierde in Heythuysen de priesterwijding van haar zoon Luciën in 1904. De andere zoon van Jean Godfroid was Henri. Hij nam het notariskantoor van zijn schoonvader in Brussel over in 1869. Dit kantoor bleef gedurende 110 jaar in handen van de familie. Henri werd de eigenaar van Scheyvenhof op Maxet.

Schenkingen

Scheyvenhof werd vanaf ongeveer 1700 verpacht aan derden. Ook Henri kwam regelmatig naar Heythuysen, uiteraard om jaarlijks het pachtgeld te innen en zijn eigendommen te bekijken. Ondanks dat de Scheyvens in België woonden schonken ze nog behoorlijk wat geld aan het parochiebestuur van Heythuysen voor diverse doeleinden. De familie liet zelfs een gedenkplaat links naast de zijingang van de kerk aan brengen. Ook zijn er twee ‘geschilderde ramen’ door de familie Scheyven aan de kerk geschonken.

Ook de zonen van Camille en Henri waren juristen, notarissen, rechters, bankdirecteuren, maar ook diplomaten. Raymond Scheyven werd zelfs minister in drie opeenvolgende regeringen in België. Voor de vele verdiensten die deze familie België bewezen heeft, werden veel leden van deze familie door de koning van België in de adelstand verheven tot ridder, baron of jonkheer. Rond 1920 werden de eigendommen in Heythuysen door deze familie verkocht. De situatie in België was slecht na de Eerste Wereldoorlog en dat was waarschijnlijk de oorzaak van de verkoop.

Woon- en Zorghuis

Scheyvenhof op Maxet werd in 1917 verkocht aan de familie Kessels. Nu is Scheyvenhof een Woon- en Zorghuis. De Villa Scheyven werd in 1920 verkocht aan burgemeester Leo Mertens en de boerderij ‘Op Scheyve’, ­direct naast de Villa, werd in 1921 verkocht aan Petrus van de Winkel, de uitbater van Hotel Het (Oud) Anker. De villa werd in 1970 afgebroken en de boerderij is nu eigendom van de familie Kersten die er zelf woont en er tevens een bed and breakfast van wil maken.

Bron: Het boek ‘De familie Scheyven en het dorp Heythuysen’, uitgebracht in augustus dit jaar door Arno Gubbels.

Wil je alle Plus-artikelen lezen?

Dagelijks publiceren we meer dan 100 Plus-artikelen op onze site & app. Nieuws, achtergronden, analyses, reportages, interviews en columns. Word nu digitaal abonnee en kies voor een jaar lang korting of maandelijkse flexibiliteit.

Kies digitaal