Zorginstelling Herbergier Blerick onder verscherpt toezicht gesteld door inspectie

 © Getty Images/EyeEm

Blerick -

Herbergier Blerick is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de inspectie voldoet de zorginstelling niet aan de normen voor goede zorg.

Simon Doesborgh

Herbergier Blerick aan de Boekenderhofweg is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie. De inspectie bracht 14 juni een bezoek aan de instelling. De IGJ had na een eerste bezoek in september 2021 al vastgesteld dat de zorg ondermaats was bij Herbergier. Ondanks het feit dat sindsdien een aantal verbeteringen is doorgevoerd, voldoet de zorginstelling volgens de inspectie nog steeds niet aan de normen voor goede zorg.

Zo schiet Herbergier volgens de inspectie nog altijd tekort op het gebied van ‘methodisch werken’. „De deskundigheid van de zorgverleners sluit nog niet goed aan bij de zorgvraag van cliënten”, stelt de IGJ in een bericht op haar website. „De zorgverleners werken nog onvoldoende volgens de veilige principes in de medicatieketen.” Daarnaast worden incidenten te weinig besproken en onderzocht en wordt niet alles opgenomen in het cliëntdossier.

Aan het werk

Op hun website reageren de eigenaren van Herbergier Blerick dat ze hard aan het werk zijn om zo snel mogelijk te voldoen aan alle normen. De zorginstelling zegt al verbeteringen te hebben doorgevoerd. „Zo is onder meer het methodisch werken sterk verbeterd, zijn alle medicatie en vitamines voorzien van etikettering van de apotheek en is er een actueel overzicht beschikbaar van de bevoegd- en bekwaamheden van de zorgverleners.” De eigenaren zeggen Herbergier in 2023 te willen verkopen. „Wij willen de nieuwe ondernemers graag een mooie, gezonde en goede Herbergier afgeven.”

Herbergier heeft van de IGJ uiterlijk vier maanden de tijd gekregen om te voldoen aan de normen voor goede en veilige zorg. In deze periode staat de zorginstelling onder verscherpt toezicht. Als het nodig is, kan de inspectie verdere maatregelen nemen.