Aangeboden door Gemeente Gulpen-Wittem

Aanleg rotonde Mechelen op initiatief inwoners

Op de foto van links naar rechts: Huub Colen en Bert Dautzenberg (Dorpsbinding Mechelen), wethouder Piet Franssen en Fred Baenen (Zelfsturend Wahwiller). © gemeente Gulpen-Wittem.

Hoewel er al volop wordt gewerkt, wilde wethouder Piet Franssen toch even stilstaan bij de nieuw aan te leggen rotonde op de kruising Capucijnenweg – Partijerweg in Mechelen. De kruising maakt onderdeel uit van de schoolthuisroute van leerlingen uit Wahlwiller, Nijswiller en Partij die naar de basisschool in Mechelen gaan.

Aangeboden door gemeente Gulpen-Wittem

Donderdag 15 september verzamelden de wethouder, de initiatiefnemers namens de kernoverleggen van Wahlwiller en Mechelen, aannemer Den Ouden Infra en Plangroep Heggen zich op het werkvak net buiten Mechelen. Onder toeziend oog van de kernoverleggen stak de wethouder symbolisch de schop in de berg zand die inmiddels is afgegraven.

Veilig naar schoolHet initiatief voor de veilige school-thuis route ligt bij de kernoverleggen uit Wahlwiller en Mechelen. Namens hen nam Fred Baenen het woord: “In Wahlwiller moeten de kinderen de drukke Rijksweg oversteken. Dat was voor ons de eerste aanleiding om dit op te pakken. Samen met enkele inwoners uit het dorp hebben we een verkeersplan gemaakt. Daarmee zijn we naar de gemeente gestapt. Die was meteen enthousiast. Zo is het balletje gaan rollen. Samen met de andere kernoverleggen en de school hebben we ook de rest van de route onder de loep genomen. Liefst hadden we een fietspad langs de Capucijnenweg. Maar we moeten realistisch blijven, dat is niet haalbaar vanwege de enorme kosten.”

Wethouder Franssen beaamt dat de pot nu ver leeg is: “Het idee voor een rotonde bleek haalbaar, ook omdat de grond eigendom is van de gemeente. Plannen voor de kruising Hoofdstraat-Hilleshagerweg liggen op de plank. Maar daarvoor moet eerst geld beschikbaar komen.”

Fred Baenen benadrukt de fijne samenwerking met de gemeente: “Er werd echt geluisterd naar onze inbreng en er gebeurde iets mee.” De wethouder juicht de hele gang van zaken toe: “Dit is burgerparticipatie in de praktijk. Allemaal in het belang van de veiligheid van de schoolkinderen en alle andere fietsers die door het heuvelland fietsen.”

Als alles volgens plan verloopt is de rotonde medio november klaar voor gebruik. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.