Nieuwe voedselprojecten voor een nóg beter Zuid-Limburg

 © LEADER-project Educatieve Voedselbosjes

Zuid-Limburg krijgt de komende jaren 30 Educatieve Voedselbosjes bij basisscholen en kinderopvanglocaties. Ondertussen werkt Watersley Sports & Talentpark in Sittard aan een eigen voedselvoorziening voor haar (top)sporters en voor mensen uit de omgeving. Beide projecten krijgen subsidies van LEADER Zuid-Limburg, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling.

Aangeboden door LEADER Zuid-Limburg

Educatieve VoedselbosjesIVN Natuureducatie, CNME en Stichting De Rollen gaan 30 Educatieve Voedselbosjes aanleggen bij basisscholen en kinderopvanglocaties in Zuid-Limburg. Dat doen ze samen met kinderen, Jong Leren Eten, ouders, leerkrachten en vrijwilligers. “Elk Voedselbosje is 30 m² groot en heeft 30 soorten planten, struiken en bomen waarvan een deel of alles eetbaar is”, vertelt IVN-programmaleider Marieke Wingens. “Aan de hand van educatiemateriaal gaan de kinderen zelf het voedsel planten, verzorgen, oogsten, bereiden en opeten. Ze leren de planten kennen en het bosje verzorgen.”

“Veel kinderen weten niet waar hun voedsel vandaan komt. Ondertussen wordt overgewicht een steeds groter probleem. Met de Voedselbosjes dragen we bij aan oplossingen hiervoor. Door de voedselproductie te brengen daar waar kinderen zijn, ervaren ze zelf hoe eten groeit en bloeit. Bovendien leveren Voedselbosjes alleen plantaardig voedsel. Zo maakt de jeugd kennis met een gezonde en duurzame manier van eten en dragen we bij aan een gezondere, duurzame toekomst voor Zuid-Limburg.”

Een Voedselbosje zorgt ook voor een groene speel- en leeromgeving voor kinderen, een betere bodemkwaliteit en wateropvang, meer biodiversiteit en minder hittestress. De bosjes zijn een fijne plek voor vogels, vlinders, bijen en zoogdieren zoals egels en eekhoorns.

“In Limburg hebben we nu zes pilot-Voedselbosjes. We willen in 2022-2024 opschalen naar 30 Voedselbosjes in Zuid-Limburg: ten minste één voor iedere gemeente en waar veel animo is een groter aantal.” De Voedselbosjes komen in het LEADER-gebied: heel Zuid-Limburg met uitzondering van de stedelijke kernen in de Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht.

INFO nieuwe projectenWilt u als eerste weten welke nieuwe projecten ontstaan en wat er gebeurt binnen de bestaande projecten? Volg dan op LinkedIn de pagina ‘LEADER Zuid-Limburg’ of kijk op www.leaderzuidlimburg.nl.

 © LEADER-project Watersley Voedselvoorziening

Watersley VoedselvoorzieningEen ander nieuw LEADER-project rondom voeding is Watersley Voedselvoorziening. De campus in Sittard gaat zelf gezonde en duurzame voeding verbouwen en bereiden voor haar (top)sporters én voor mensen uit de omgeving. “Op 7 hectare gaan we bijna alles zelf verbouwen: van granen tot fruit en van kruiden tot groenten”, vertelt projectleider Jeroen Niessen. “We zijn begonnen met het opknappen van de voortuin van het klooster. Dit is het eerste wat je ziet wanneer je het terrein op komt en moet samen met het klooster een indrukwekkend aanzicht worden.”

“De structuur van de moestuin ligt er al. Hier komen meer dan 70 soorten groenten, fruit en kruiden en ook fruit- en notenbomen. In oktober gaan we de eerste planten in de grond zetten en inzaaien. Het planten en onderhouden van de tuin wordt merendeels gedaan door jongeren met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, binnen hun leer- en ontwikkeltraject. Ook hebben vrijwilligers zich aangemeld: mensen uit de buurt die enthousiast zijn over ons project en willen meehelpen. Vanaf oktober zullen dus structureel groepen vrijwilligers in de tuin aan de slag zijn.”

In het klooster zit Proeflokaal Watersleyde, waar kok Jacco Walraven met zijn team kookt voor de sporters en bezoekers. “In 2023 zullen we complete maaltijden koken met producten uit onze eigen tuin”, vertelt Jeroen. “Zo verbouwen en bereiden we straks voedsel op dezelfde plek als 100 jaar geleden, toen de paters Franciscanen hier hetzelfde deden. In 2023 gaan we aan de slag met andere deelprojecten. Onze voedselvoorziening is een meerjarenproject. We pakken stap voor stap iedere tuin aan.”

LEADER Zuid-LimburgMede dankzij LEADER-subsidies zijn de afgelopen jaren 21 projecten ontstaan die het Zuid-Limburgse platteland versterken. Vorig jaar vroegen we u om nieuwe projectideeën in te dienen. Inmiddels zijn de bovenstaande twee nieuwe projecten positief beoordeeld door de Lokale ActieGroep (LAG): vertegenwoordigers van inwoners en groeperingen die het subsidieprogramma uitvoeren. De subsidieaanvragen moeten nog worden goedgekeurd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ondertussen zijn ook nog andere nieuwe projecten in de maak.

Meer weten? Ga naar www.leaderzuidlimburg.nl.

LEADER

Het doel van LEADER is de leefbaarheid en economie op het platteland ontwikkelen en versterken. LEADER-projecten ontstaan vanuit ideeën van burgers, organisaties, verenigingen en ondernemers. Om hun plannen te realiseren, krijgen de initiatiefnemers hulp van de Lokale ActieGroep (LAG). De LAG bestaat uit vertegenwoordigers van inwoners en groeperingen die het subsidieprogramma uitvoeren. Met deze manier van werken, waarbij mensen zelf aan de slag gaan met wat zij belangrijk vinden in hun gebied, wordt onze regio nóg beter. LEADER Zuid-Limburg draagt daar graag aan bij.

De Europese Unie, de Provincie Limburg en de 16 Zuid-Limburgse gemeenten stellen geld beschikbaar voor LEADER Zuid-Limburg. Op 31 december 2022 sluit de aanvraagtermijn voor de huidige programmaperiode. Achter de schermen wordt al hard gewerkt aan de nieuwe programmaperiode 2023-2027. Mogelijk kunnen dan 2 of 3 Limburgse gebieden als LEADER-regio aan de slag.

LEADER Zuid-Limburg wordt mede mogelijk gemaakt door: