De Jonge: afremmen bevolkingsgroei sluit aan op coalitieakkoord

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. © ANP / ROBIN UTRECHT

Het afremmen van de bevolkingsgroei sluit aan op het coalitieakkoord. Dat zegt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) als toelichting op zijn uitspraak dat deze bevolkingsgroei ’het land dreigt te ontwrichten’.

Redactie

De Tweede Kamer wilde weten of De Jonge deze uitspraak in het Nederlands Dagblad deed namens het kabinet, of dat hij zich als CDA’er wilde profileren. „Deze gedachten sluiten aan op het coalitieakkoord. Het kabinet heeft als doel meer grip te krijgen op migratie”, zegt De Jonge. „In het coalitieakkoord is opgenomen dat het kabinet periodiek inzicht wil krijgen op de verwachte arbeids-, kennis- en asielmigratie en daarbij de mogelijkheid te onderzoeken om te werken met een beleidsmatig richtgetal van migratie naar Duits voorbeeld.”

Bevolkingsgroei vraagt om scherpe keuzes, redeneert de woonminister. „De druk op de schaarse ruimte wordt dus groter, terwijl we die schaarse ruimte ook nodig hebben voor andere functies. We moeten en willen heel veel op een klein oppervlak. De strijd om de ruimte is al fors en zal met een groeiende bevolking toenemen.”

900.000 woningen

De Jonge erkent ’nog te verkennen’ hoe hij regie over de woningmarkt kan krijgen. „We maken afspraken met provincies. Ik heb zelf ook een taakstelling, heb 900.000 woningen te bouwen. Dat aantal moet ik delen door het aantal provincies: twaalf. Ik wil in oktober concrete afspraken maken met provincies.” Die afspraken worden weer vertaald naar regionale woondeals. „We hebben decennia niet te maken gehad met deze manier van werken”, zegt de CDA-bewindsman.

Volgend jaar is de doelstelling 90.000. Dat is al een voorzichtige ambitie, omdat in het coalitieakkoord is afgesproken te versnellen naar 100.000 nieuwe woningen per jaar. „Maar er vallen projecten stil. Er zit onzekerheid in de markt, dat kan leiden tot stagnatie”, zegt De Jonge. „We zien tegenwind, daar moeten we eerlijk in zijn. Het vinden van voldoende locaties, daar zit mijn grootste zorg.” Hij wil de ambitie niet verder terugschroeven. „We gaan de lat niet lager leggen, dat kunnen we ons niet veroorloven.”

De minister zegt in november meer duidelijkheid te geven over regulering van de middenhuur, omdat er onder investeerders veel onzekerheid is daarover. „Ik denk dat investeerders terecht zeggen: neem die onzekerheid weg. We zullen die helderheid moeten bieden. In november maken we duidelijk welke keuzes we maken, om alvast een doorkijkje te geven.” De Jonge zegt al wel waar de bovengrens komt te liggen. „187 punten wordt de bovengrens. Dus we gaan die regulering tot 1000 euro doen.” Die regulering vindt de bewindsman goed te verdedigen. „Als je huurders beter in bescherming wil nemen, raak je aan het eigendomsrecht.”

Kritiek

De Tweede Kamer is kritisch over het enorme woningtekort en het feit dat woningen – als ze al te krijgen zijn – onbetaalbaar zijn. Partijen van links tot rechts sporen minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) aan om de compleet vastgelopen woningmarkt uit het slop te trekken.

„Hij praat graag veel en lang, maar we zien graag een minister die ervoor zorgt dat de schop in de grond gaat”, zegt VVD-Kamerlid De Groot. „De minister is vooral druk met huisvesten van statushouders”, klaagt PVV-Kamerlid Kops.