Column: ondernemersgeluk anno 2022, een bijzonder jaar

De ontwikkelingen in de wereld om ons heen raken ons steeds meer persoonlijk. Brandstofprijzen, energieprijzen en de negatieve verwachtingen vliegen ons om de oren. We kunnen het niet concreet oplossen maar we kunnen wel nu reeds voorbereidingen treffen op toekomstige veranderingen.

Noud Beckers

Als gelukregisseur spreek ik niet alleen veel medewerkers van ondernemingen maar ook de ondernemers zelf. Immers de regels met betrekking tot pensioen van je werknemers, of kredietverlening worden anders, strakker. Ondernemers worden in mijn ogen te veel buiten beschouwing gelaten. Terwijl het MKB juist de motor achter een zeer groot deel van de bevolking is en dus degene zullen zijn die de salariseisen die nu geroepen worden door de politiek en de vakbonden (10%) moeten gaan ophoesten. Dat 10 maanden geleden het MKB nog midden in de corona-ellende zat, lijkt door velen totaal vergeten. Bovendien moet een van de allergrootste financiële problemen nog komen, het pensioenakkoord dat, zoals het er nu naar uitziet, in 2027 wordt ingevoerd.

Risico van de lage renteDoor de invoering van het pensioenakkoord (Wet Toekomst Pensioen) worden alle eindloon- en middelloonregelingen, zoals met name de verplichte pensioenfondsen die kennen, omgezet naar beschikbare premieregelingen. Niet alleen het toekomstige pensioen maar ook de reeds opgebouwde pensioenen over het verleden (invaren). Met name dit laatste irriteert mij in hoge mate. Je zult maar 30 jaar gewerkt hebben en 30 keer gehoord hebben dat je als je met pensioen gaat je € 10.000 pensioen krijgt en opeens dit een kapitaal wordt waarvan je niet meer of je daar op je 65ste, 67ste of 68ste verjaardag hetzelfde pensioen voor kunt aankopen. Het risico van de lage rente, wat nu bij pensioenfondsen zit, wordt zodoende bij de werknemers gelegd. Dat is nogal wat. Ik vind dat dit strijdig is met het eigendomsrecht, je hebt het immers reeds opgebouwd, verdiend zeg maar. Dat de toekomstige opbouw verandert oké. Werknemers zullen echter deze verslechtering van de pensioenopbouw gecompenseerd willen gaan zien door hun werkgever. Zij hebben immers geen keuze maar feitelijk de meeste werkgevers ook niet vanwege de verplichtstelling. Dus ook hier mogen de MKB-werkgevers de beurs trekken ter compensatie.

FlexibiliteitOok financieren zal in 2023 er heel anders uit gaan zien. De inflatie en daarmee samenhangende prijsstijgingen zullen er toe leiden dat je met hetzelfde inkomen substantieel minder mag gaan lenen. Dat betekent dat ook hier de druk op werkgevers vanuit werknemers (salariseisen) toe zal nemen.

Kortom ondernemers let op je geluk en begin op tijd met je te verdiepen in de nieuwe ontwikkelingen en beweeg, want stilzitten zorgt alleen maar dat je klem komt te zitten. Het juiste antwoord op turbulentie is immers flexibiliteit.

Mr Noud Beckers CFP is jurist, ondernemersadviseur en directeur-eigenaar van beuken’essers en b’e financieel fit. Specialisten in verzekeringen pensioenen en financieringen. Wilt u meer weten of eens kennismaken? Mail voor een vrijblijvend gesprek naar noud.beckers@beuken-essers.nl.