Boerenclubs: gedwongen opkoop is onacceptabel, absolute no-go

 © ANP

Het advies van stikstofbemiddelaar Johan Remkes om gedwongen uitkoop toe te passen bij bedrijven die veel stikstof uitstoten in de buurt van kwetsbare natuurgebieden is voor boerenactiegroepen onacceptabel.

Redactie

„Gedwongen opkoop van piekbelasters is een absolute no-go voor ons”, zegt Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force (FDF). Hij reageert op het advies van Remkes, dat woensdag werd gepresenteerd.

„Het is niet best. Ze gaan weer dwingen, dit wordt weer niks. Deze plannen hebben niets te maken met het redden van de natuur, het enige waar ze op sturen is boerenkrimp”, stelt Van den Oever. De voorman heeft voor woensdagavond „een grote vergadering” gepland. „Dan trekken we een conclusie en ontwikkelen we een plan de campagne”, zegt de FDF-voorman.

Het kabinet ging tot dusver nog uit van vrijwilligheid. Voor ondernemers die gedwongen worden te stoppen, moeten er volgens Remkes wel nette regelingen komen. Volgens het advies moet het kabinet wat Remkes betreft niet nu al tornen aan een van de voornaamste doelstellingen van het stikstofbeleid, een halvering van de uitstoot in 2030. Wel moet gaandeweg gekeken worden of dit doel op iedere plek in het land haalbaar is.

Ook voor actiegroep Agractie is gedwongen uitkoop onacceptabel. „Als je het vertrouwen nog verder wil schaden moet je die kant op gaan”, reageert Bart Kemp van de organisatie. „Als je naar een willekeurige burger gaat en je zegt: ik ga jou gedwongen onteigenen, dan is de reactie voorspelbaar denk ik”, vervolgt hij.

Van den Oever van FDF gaf dinsdag aan dat de kans groot is dat boeren weer gaan actievoeren als de bevindingen van Remkes tegenvallen.

Industrie

Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME vindt het een „zeer goede zaak” dat Remkes in zijn rapport ook inzet op het gebruik van technologie om de stikstofcrisis op te lossen. Volgens de organisatie ligt er nu een „zeer gebalanceerd en toekomstgericht advies” waarmee verder kan worden gewerkt.

FME-voorzitter Theo Henrar wijst erop dat technologie en innovatie een belangrijke rol kunnen spelen bij het verder verduurzamen van de landbouw. Op dit moment ontbreekt het in zijn ogen nog wel aan juridische zekerheid als het gaat om het gebruik van speciale emissiearme stalsystemen, waardoor vergunningen laat of niet verleend worden.

„FME zal de komende tijd met relevante partijen verder praten om concrete en juridisch houdbare afspraken te maken die nog meer duidelijkheid bieden over de emissiereductie van technologische innovaties. Dit zal ervoor zorgen dat doelen gehaald worden”, aldus de branchevoorzitter.

Bouwsector

Ook in de bouwsector wordt positief gereageerd op de aanbevelingen. Snelheid van handelen is nu van het grootste belang”, reageert voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. Het land heeft volgens hem al te lang „op slot gezeten” vanwege stikstof.

De brancheorganisatie onderschrijft dat het voor de korte termijn van cruciaal belang is dat een „vliegende start” wordt gemaakt met piekbelasters. Alleen dan zal de stikstofuitstoot snel dalen en kan de natuur zich herstellen en versterken, geeft Bouwend Nederland aan. Dan zou er ook weer ruimte ontstaan voor nieuwe bouw- en infraprojecten.

„De gesprekken over vrijwillige aankoop, verplaatsing en innovatieve oplossingen moeten zo snel mogelijk beginnen aan de keukentafels bij boeren en in de directiekamers van bedrijven door het hele land om zo voor betrokkenen binnen een jaar uitsluitsel te geven”, benadrukt Verhagen. Hij zegt zich te realiseren dat boerengezinnen en bedrijven nu voor moeilijke keuzes staan. Daarom zouden de gesprekken volgens hem „met compassie en een menselijk gezicht” moeten plaatsvinden.

Lees ook: Remkes: 500 tot 600 grootste uitstoters snel uitkopen enige oplossing

Bouwend Nederland constateert verder dat de aanbevelingen van Remkes grotendeels in lijn zijn met de voorgestelde aanpak die de organisatie zelf samen met VNO-NCW, MKB-Nederland, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu en LTO Nederland al eerder had geopperd. De branche zegt nu graag verder met het kabinet om tafel te gaan om te bespreken hoe Nederland zo snel mogelijk weer in beweging komt.