Ondernemers, industrie en bouwers omarmen advies Remkes

Johan Remkes tijdens de presentatie van zijn bevindingen naar aanleiding van de stikstofgesprekken tussen het kabinet en organisaties, waaronder die van boeren. © ANP

Johan Remkes heeft een „doordachte analyse” opgeleverd die helpt om uit de stikstofimpasse te komen, zowel op de korte als de lange termijn. Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op het advies. Ook elders klinken positieve geluiden.

Redactie

Volgens de ondernemersorganisaties slaat de stikstofbemiddelaar de juiste bruggen en biedt zijn plan „een prima vertrekpunt” om er uit te komen. „Dat is nodig om ons land van het slot te halen, de boeren perspectief te geven en tegelijk de natuur te verbeteren”, menen de organisaties. De ondernemers benadrukken het belang van de zogeheten eerste lijn, waarin piekbelasters versneld uitgekocht worden om ruimte te geven aan bouwprojecten die die nu stilliggen.

VNO-NCW stelt ook dat andere sectoren „evenwichtig bijdragen” aan het terugbrengen van de stikstofuitstoot en andere emissies, „voor zover zij bijdragen aan de problematiek.”

„Door onderscheid te maken tussen de korte en lange termijn biedt Remkes de mogelijkheid om met boeren tot goede oplossingen te komen”, aldus Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. „Tegelijkertijd kunnen zo PAS-melders uit de brand worden geholpen en kunnen we het land van het slot halen. Het is verder goed dat er meer aandacht komt voor de rol van bewezen innovaties.”

Industrie

Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME vindt het een „zeer goede zaak” dat Remkes in zijn rapport ook inzet op het gebruik van technologie om de stikstofcrisis op te lossen. Volgens de organisatie ligt er nu een „zeer gebalanceerd en toekomstgericht advies” waarmee verder kan worden gewerkt.

FME-voorzitter Theo Henrar wijst erop dat technologie en innovatie een belangrijke rol kunnen spelen bij het verder verduurzamen van de landbouw. Op dit moment ontbreekt het in zijn ogen nog wel aan juridische zekerheid als het gaat om het gebruik van speciale emissiearme stalsystemen, waardoor vergunningen laat of niet verleend worden.

Bouwsector

Ook in de bouwsector wordt positief gereageerd op de aanbevelingen. Snelheid van handelen is nu van het grootste belang”, reageert voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. Het land heeft volgens hem al te lang „op slot gezeten” vanwege stikstof.

De brancheorganisatie onderschrijft dat het voor de korte termijn van cruciaal belang is dat een „vliegende start” wordt gemaakt met piekbelasters.

„De gesprekken over vrijwillige aankoop, verplaatsing en innovatieve oplossingen moeten zo snel mogelijk beginnen aan de keukentafels bij boeren en in de directiekamers van bedrijven door het hele land om zo voor betrokkenen binnen een jaar uitsluitsel te geven”, benadrukt Verhagen. Hij zegt zich te realiseren dat boerengezinnen en bedrijven nu voor moeilijke keuzes staan. Daarom zouden de gesprekken volgens hem „met compassie en een menselijk gezicht” moeten plaatsvinden.

Bouwend Nederland constateert verder dat de aanbevelingen van Remkes grotendeels in lijn zijn met de voorgestelde aanpak die de organisatie zelf samen met VNO-NCW, MKB-Nederland, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu en LTO Nederland al eerder had geopperd. De branche zegt nu graag verder met het kabinet om tafel te gaan om te bespreken hoe Nederland zo snel mogelijk weer in beweging komt.

Supermarkten

Supermarkten houden zich op de vlakte in hun eerste reactie op de aanbevelingen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Via het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) laten ze weten te willen bijdragen aan een „waardig en fatsoenlijk transitieproces.” Ook wijst de koepel erop dat supers al werken aan verschillende duurzaamheidsinitiatieven en bereid zijn ook te kijken naar de mogelijkheden om de stikstofdoelen te realiseren.

„Remkes adviseert om de door hem geschetste denklijnen uit te werken tot een concreet plan. Het CBL wil hieraan bijdragen. Hoe dit precies vorm zou moeten krijgen, moet met alle ketenpartijen van boeren en tuinders, verwerkers en afnemers besproken worden”, staat in de verklaring.

Afgelopen zomer waren de distributiecentra van supermarkten nog het doelwit van boerenacties. Boze boeren verhinderden met hun tractoren dat er vrachtwagens in of uit konden rijden, waardoor de bevoorrading van winkels lastig werd. De blokkades leidden verspreid over het land ook tot lege schappen van diverse artikelen.

In augustus besloot het CBL vervolgens om niet aan te schuiven bij een gesprek met Remkes. Toen zei de organisatie het van belang te vinden dat het kabinet en de boerenorganisaties eerst weer met elkaar zouden gaan praten over oplossingen.

Wil je alle Plus-artikelen lezen?

Dagelijks publiceren we meer dan 100 Plus-artikelen op onze site & app. Nieuws, achtergronden, analyses, reportages, interviews en columns. Word nu digitaal abonnee en kies voor een jaar lang korting of maandelijkse flexibiliteit.

Kies digitaal