Netwerkbijeenkomst Mobiel versus Fossiel van Zuid-Limburg Bereikbaar

Vertegenwoordigers uit verschillende branches geven elkaar tips tijdens de gratis netwerkmiddag Mobiel versus Fossiel van Zuid-Limburg Bereikbaar op 3 november van 16.00 tot 18.30 uur bij het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) in Heerlen.

Aangeboden door Zuid-Limburg Bereikbaar

Hoe kom je van investeren in parkeerplekken naar mobiliteitsmanagement voor woon-werkverkeer? Hoe zorg je voor een andere regionale logistieke aanpak en een forse reducering van de 33.000 km die een warme maaltijd in Nederland nu gemiddeld aflegt voordat het op ons bord ligt? Hoe werk je mee aan zero emissie stadslogistiek? Hoe ga je om met energietransitie en netcongestie?

Onze regio wil en zal zich steeds meer doorontwikkelen tot een regio met een hoogwaardige kenniseconomie. Dit kan alleen maar hand in hand gaan met een keuze voor een eersteklas, kwalitatieve en innovatieve leef- en werkomgeving, een mooi cultuurlandschap, een gezond milieu én efficiënte mobiliteit.

Moderator Simone van Trier gaat samen met werkgevers, ondernemers, belangenorganisaties en overheden het debat, hoe we vanuit de invalshoek mobiliteit elkaar kunnen helpen, enthousiasmeren en het verdienmodel per saldo positief zal zijn. De netwerkmiddag vindt plaats bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen. Het CBS is partner van Zuid-Limburg Bereikbaar en Zuid-Holland Bereikbaar.

Wanneer en waar precies?- Donderdag 3 november van 16.00 tot 18.30 uur bij het CBS aan de CBS-weg 11 in Heerlen. - Goed bereikbaar per OV of gratis parkeren achter het CBS-gebouw.- We sluiten af met een hapje en een drankje.- Meld je hier aan.