Gratis netwerkbijeenkomst Mobiel versus Fossiel op 3 november 2022

Zuid-Limburg Bereikbaar organiseert op 3 november (van 16.00 tot 18.30u) een gratis netwerkbijeenkomst over ‘duurzaam bereikbaar’ en ‘efficiënte mobiliteit’: Mobiel versus Fossiel. Met efficiënte mobiliteit bedoelen we: Slimmer en uitstootvrij reizen voor woon-werkverkeer en zakelijke ritten, Innovatieve werkplekken, Minder en schoner gereden kilometers in de logistieke branche en Duurzame bereikbaarheid in Zuid-Limburg.

Aangeboden door Zuid-Limburg Bereikbaar

Naast de thema’s ‘duurzaam bereikbaar’ en ‘efficiënte mobiliteit’ komen prikkelende vragen aan bod. Hoe kom je van investeren in parkeerplekken naar mobiliteitsmanagent voor woon-werkverkeer? Hoe zorg je voor een andere regionale logistieke aanpak en een forse reducering van de 33.000 km die een warme maaltijd in Nederland nu gemiddeld aflegt voordat het op ons bord ligt? Hoe werk je mee aan zero emissie stadslogistiek? Hoe ga je om met energietransitie en netcongestie?

Vertegenwoordigers uit verschillende branches (werkgevers, ondernemers, belangenorganisaties en overheden) geven elkaar tips tijdens de gratis netwerkmiddag van Zuid-Limburg Bereikbaar.

Moderator Simone van Trier gaat in gesprek met specialisten, hoe we vanuit de invalshoek mobiliteit elkaar kunnen helpen, enthousiasmeren en het verdienmodel per saldo positief zal zijn. De doorontwikkeling van Zuid-Limburg tot een regio met een hoogwaardige kenniseconomie gaat hand in hand met een keuze voor een eersteklas, kwalitatieve en innovatieve leef- en werkomgeving, een mooi cultuurlandschap, een gezond milieu én efficiënte mobiliteit.

Locatie: het CBS in Heerlen.

Lijkt de gratis bijeenkomst Mobiel versus Fossiel je interessant? Is het een aanrader voor je collega’s? Don’t miss it en meld je hier aan.