Dit artikel is exclusief voor jou als abonnee van De Limburger te lezen
Plus-artikelen zijn exclusief voor abonnees. Bekijk onze abonnementen >

Extra uren werken? Deze werkgever trok in Limburg al vele tientallen parttimers over de streep, vooral moeders

Zorg- en onderwijsinstelling Koraal wil personeel dat in deeltijd werkt meer uren laten draaien. De personen op de foto staan los van Koraal. © Getty Images

Heel -

Deeltijdpersoneel verleiden om meer te werken in deze tijd van krapte, dat is niet makkelijk. Zorg- en onderwijsinstelling Koraal omarmt als eerste in Limburg het initiatief Het Potentieel Pakken. Mét succes: ruim 130 medewerkers, vooral in deeltijd werkende vrouwen, draaien nu meer uren.

Kim Noach

Meer regie over eigen werkuren, met hulp van de onlinetool WerkUrenBerekenaar snel inzicht krijgen in wat je netto overhoudt als je meer uren draait. En in plaats van zes uur, acht uur per dag aan de slag gaan. Met als gevolg dat een 24-urig contract een driedaagse werkweek oplevert in plaats van spreiding over vier dagen.

Proeftuin

Dit zijn allemaal praktijkvoorbeelden die Jacquelien Houwers van Koraal opsomt als ze vertelt welke maatregelen ingezet zijn om deeltijders in Noord- en Midden-Limburg meer uren te laten draaien. Koraal is met een kleine vierduizend medewerkers actief in Limburg en Brabant en levert zorg en onderwijs aan mensen met ernstige (verstandelijke) beperkingen en gedrags- en/of psychiatrische problemen.

Houwers werkt binnen Koraal bij de afdeling HR en is nauw betrokken bij de uitrol van Het Potentieel Pakken (HPP, zie kader). In eerste instantie bij zorgmedewerkers in Noord- en Midden-Limburg. Maar inmiddels is HPP zo’n succes in de proeftuin Noord- en Midden-Limburg dat het over vrijwel alle zorgregio’s van Koraal wordt uitgerold. Dat zijn Parkstad, Maastricht-Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en het expertisecentrum in het Brabantse Oisterwijk. De onderwijslocaties en de regio Noordoost-Brabant volgen later.

Cijfers

En dat succes is in cijfers vertaald: sinds HPP uitgerold is in Noord- en Midden-Limburg zijn ruim 130 deeltijders, met name vrouwen en veelal werkende moeders, meer uren gaan werken. Al die uren opgeteld levert Koraal het equivalent van tien fulltime banen op. Houwers: „De meeste deeltijders zijn twee, drie uur meer gaan werken. Een enkeling verhoogde met achttien uur.”

In deze tijd van ongekende arbeidskrapte is het niet vreemd dat werkgevers hun vizier mede richten op hun eigen parttimers. Gesteund door recent onderzoek van bijvoorbeeld het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat in zijn rapport ‘Eens deeltijd, altijd deeltijd’ pleit om ook te kijken naar werkende moeders met oudere kinderen.

Trots

Erwin Broeders, HR-manager Koraal. © Marc Bolsius

Zowel Houwers als HR-manager Erwin Broeders is trots op de bereikte resultaten. Houwers: „Dankzij HPP hebben we binnen de regio Noord- en Midden-Limburg ongeveer 60 procent van de beoogde contract-uitbreidingen bereikt. Collega’s die meer zijn gaan werken zijn overwegend positief. HPP wordt als positief ervaren omdat er in nauw overleg maatwerk geleverd wordt. We bekijken secuur óf, en zo ja op welke manier, er extra gewerkt kan worden. Langere diensten worden als positief en prettig ervaren en zorgen voor meer rust. En uiteraard is het geld dat extra binnenkomt, welkom.”

Maar de vlag gaat bij Koraal nog niet uit. Broeders: „HPP is een succes. Maar kijk je naar het grote plaatje dan zie je dat we permanent honderd vacatures hebben, op een totaal van een kleine vierduizend medewerkers. HPP is één van de knoppen die wij indrukken, naast duurzame inzetbaarheid, mogelijkheden voor kennis en ontwikkeling en de inhuur van externen en buitenlandse arbeidskrachten.”

Patronen

Bij Koraal wordt overigens niet alleen gekeken naar medewerkers die in deeltijd werken, verzekert Broeders. Hij was degene die Koraal vorig jaar bij HPP aanmeldde om meer deeltijders aan het werk te krijgen. „Nederland is deeltijdkampioen, maar die oude patronen kunnen doorbroken worden als je met elkaar om tafel gaat zitten.”

Lees ook: Helpt een bonus ons van het deeltijdvirus af?

Houwers: „We vissen als werkgever in dezelfde vijver, op zoek naar nieuwe medewerkers. Maar de vijver is leeg. Daarom kijk je intern, naar je eigen medewerkers.” Broeders: „Er is zeker potentieel. Als alle in deeltijd werkende vrouwen in de zorg en onderwijs één uur per week extra werken, zou in theorie de huidige krapte opgelost zijn.”

Sleutel

Maatwerk is de sleutel tot succes. En medewerkers meer inzicht geven in hun financiële situatie helpt daarbij. Houwers weet dat er een hardnekkige overtuiging bestaat dat meer werken niet per se meer geld onder de streep oplevert. „Maar dat bruto/netto-verhaal klopt niet altijd. Daarom is het heel handig dat HPP die WerkUrenBerekenaar heeft ontwikkeld. Daar krijg je als werknemer makkelijk en snel te zien wat meer werken je netto oplevert.”

Het Potentieel Pakken

HPP is een landelijk opererende stichting die werkgevers gedurende een half jaar intensief ondersteunt om onbenut arbeidspotentieel in te zetten. HPP is in 2019 opgericht door Wieteke Graven, toen partner bij onderzoeksbureau McKinsey. Zij publiceerde in 2018 het rapport ‘Het Potentieel Pakken’. Kort samengevat beschrijft het rapport dat heel veel vrouwelijk talent, kennis en ervaring op de arbeidsmarkt onbenut blijft, hoofdzakelijk door deeltijdwerk.

Cijfers deeltijdwerken

  • 73 procent van alle Nederlandse werknemers werkt in deeltijd.
  • 44 procent van de vrouwen in Nederland is niet financieel onafhankelijk: ze verdienen minder dan het minimum loon per jaar (dat is circa 1410 euro netto per maand).
  • 45 procent van de ondervraagde zorgmedewerkers geeft aan (misschien) meer te willen werken.
  • Onbenut arbeidspotentieel is de term voor deeltijders die meer uren willen werken én direct beschikbaar zijn. Onder deze verzamelterm horen ook werkzoekenden en semi-werkzoekenden.
  • Limburg heeft vergeleken met koplopers Groningen (11,6 procent) en Noord-Holland (11,1 procent) relatief weinig onbenut arbeidspotentieel: 3 procent mannen en 4,6 procent vrouwen.

Bronnen: Het Potentieel Pakken, CBS, SCP