Farmers Defence Force ziet voorlopig af van acties en wil met minister praten

Mark van den Oever. © ANP

Farmers Defence Force (FDF) gaat nog geen actie voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Redactie

Voorman Mark van den Oever zei dat na beraad in Nijkerk is besloten een alternatief plan voor de aanpak van de stikstofproblematiek voor te leggen aan minister Christianne van der Wal.

„Wij hebben haar dit plan gestuurd en hopen hierover binnenkort met de minister te overleggen”, zegt Van den Oever. In de voorstellen staat onder meer dat iedereen die na 1 juli 2015 een vergunning voor de natuurbeschermingswet heeft gekregen, die vergunning moet kunnen houden. Dit moet dus een „onherroepelijke vergunning” zijn. Boeren die een bedrijf hebben in of vlakbij een beschermd natuurgebied hebben voor sommige activiteiten of projecten een vergunning voor de natuurbeschermingswet nodig. Ondernemers moeten die vergunning aanvragen bij de provincie.

Veel kritiek

Eerder stelde FDF nog dat er mogelijk nieuwe acties zouden komen. Het advies van stikstofbemiddelaar Johan Remkes om gedwongen uitkoop toe te passen bij bedrijven die veel stikstof uitstoten in de buurt van bepaalde natuurgebieden stuitte bij FDF op veel kritiek. Remkes had gezegd dat 500 tot 600 bedrijven die veel stikstof uitstoten moesten worden uitgekocht om de stikstofdoelen te halen. Vrijwillig als het kan, verplicht als het moet.