Sint Maartensviering met lampionnenstoet en Sint Maartenshoop in Beegden

© KVW Beegden

Beegden
Silke van Deelen

In Beegden wordt het jaarlijkse feest van Sint Maarten gevierd op donderdag 10 november.

Net als voorgaande jaren vindt de viering plaats in de St. Martinuskerk. De lampionnen mogen mee naar binnen om zo het St. Maartensgevoel uit te dragen. Om 18.30 uur wordt het verhaal voorgelezen en uitgebeeld door leerlingen van de basisschool. Sint Maarten arriveert met zijn soldaten bij de stadsmuur en een arme bedelaar ontvangt uiteindelijk een stuk van de soldatenmantel. Hierna zingen de aanwezigen het Sint Maartenslied dat de kinderen op school hebben geleerd.

Na afloop van het spel trekt iedereen gezamenlijk met de drumband van de schutterij in een sfeervolle lampionnenstoet naar de Sint Maartenshoop aan de Oosderweg. Alle Beegdense kinderen tot en met groep 8 van de basisschool krijgen hier warme chocomel en een wafel.