Nog maar één crisis nodig voor een kantelpunt in ons leven!

Hebben we niet al genoeg verandering gehad? ‘Nou nee’, concludeert hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit, Jan Rotmans. “We staan pas aan het begin. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.”

Jan Rotmans

De coronacrisis, klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis, oorlogscrisis en energiecrisis hebben ons als maatschappij keihard met de neus op de feiten gedrukt. Onze huidige manier van samenleven en de manier waarop we onze systemen hebben ingericht zijn niet robuust genoeg om nog meer crises het hoofd te bieden. We staan op een cruciaal kantelmoment in de historie en hebben de kans én de vrijheid om onze maatschappij anders in te richten. En de oplossing ligt bij onszelf!

We moeten los komen van structuren, regels en procedures. De systemen die we in de afgelopen decennia zelf bedacht en ontwikkeld hebben, zijn veroorzakers van problemen geworden. Onderwijs, zorg, arbeidsmarkt, de economie zullen anders ingericht moeten worden. We zullen de chaos moeten omarmen en tegelijkertijd nieuw vertrouwen tussen mensen creëren. Tussen landen en regeringsleiders maar ook tussen werkgevers en werknemers of tussen producenten en leveranciers. Hoe clichématig het ook klinkt maar een systeemverandering kan pas ontstaan na een persoonlijke transitie. Er is geen blauwdruk. We zullen het samen moeten doen.

KrapteKansen 2022Jan Rotmans is o.a. auteur van het boek ‘Omarm de Chaos’ waarin hij uitlegt hoe we van denken naar doen komen. Hij is ook o.a. oprichter van ICIS, Urgenda, DRIFT, Nederland Kantelt, Zorgeloos en TeamNXT, organisaties die de transitietheorie naar de praktijk vertalen. Jan Rotmans is keynote spreker tijdens Kraptekansen 2022 op 28 november a.s. Tijdens dit event, speciaal voor HR- en P&O managers zal en iedereen die met personeelsbeleid en arbeidsmarkt bezig is, zal hij specifiek ingaan op de thematiek.

Je kunt je nog aanmelden voor dit gratis toegankelijke evenement van de provincie Limburg in samenwerking met Driessen Groep, Open Universiteit, TNO, Brightlands, LWV, MKB Limburg, LLTB en Leo Loopbaan. Kijk op www.kraptekansen.nl voor meer info.