DNB: risico op loon-prijsspiraal nu nog beperkt

Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank, op het Binnenhof.  © ANP / ANP

AMSTERDAM -

De kans dat de huidige hoge inflatie zal leiden tot een loon-prijsspiraal is momenteel beperkt. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een analyse.

onze verslaggever

Volgens de centrale bank is er nog wel ruimte voor loonstijgingen zonder dat bedrijven direct de prijzen hoeven te verhogen.

Vanwege de hoge inflatie wordt de roep om hogere lonen luider omdat de hoge kosten de koopkracht uitholt. Werkgevers proberen op hun beurt de winstmarges op peil houden door de hogere lonen door te berekenen in de prijzen, met weer hogere prijzen tot gevolg. Volgens DNB is het risico op een loon-prijsspiraal beperkt, al is wel waakzaamheid geboden, zo klinkt het.

De Nederlandse inflatie bereikte in september en oktober 2022 recordniveaus, stelt DNB vast. Daarbij is niet bekend hoelang de inflatie hoog zal blijven. Daarvoor spelen de prijzen van energie een belangrijke rol. Verder wijst DNB erop dat de lonen ook een belangrijke kostenpost voor bedrijven zijn.

DNB stelt dat de winstmarges van bedrijven op dit moment in doorsnee nog goed zijn. Daarmee hoeven loonstijgingen ook niet direct te leiden tot hogere prijzen. Maar de huidige inflatie speelt momenteel wel een duidelijke rol in de loononderhandelingen.

ECB

Bij het tegengaan van de inflatie ligt onder andere een rol voor de Europese Centrale Bank. Via renteverhogingen probeert de Europese toezichthouder de inflatie te beteugelen. DNB stelt vast dat ook het Rijk kan bijdragen aan het voorkomen van de gevreesde spiraal. Bijvoorbeeld door huishoudens en bedrijven te compenseren voor bepaalde kosten.

Automatische prijscompensatie, waarbij de lonen automatisch meestijgen met de inflatie, verhoogt volgens DNB het risico op een loon-prijsspiraal. Daar moet aan de cao-tafels aandacht voor zijn, aldus DNB.