Een fitte werknemer is meer dan goud waard

Het lijkt een open deur maar het wel en wee van werknemers, ook privé, wordt voor werkgevers steeds belangrijker. Werknemers die goed in hun vel zitten functioneren beter en kunnen voor een organisatie de onderscheidend factor zijn. En dan gaat het zowel om fysiek fit als geestelijk fit. De wil en stimulans om gezond en sportief te leven maar ook om te blijven leren en je te blijven ontwikkelen. Prof. dr. Annet de Lange, bijzonder hoogleraar psychologie van duurzame inzetbaarheid van de Open Universiteit, weet er alles over. Ze zal het thema uitgebreid bespreken in haar lezing tijdens ‘Kraptekansen 2022’, het inspiratie event voor iedereen dit zich bezighoudt met strategisch HR- en P&O-beleid.

Aangeboden door Krapte Kansen Limburg 2022

Annet de Lange doet al jaren onderzoek naar succesvol ouder worden op het werk en wat daarvoor nodig is. Zij heeft er een zeer praktisch boek incl. werkboek over geschreven: “Een leven lang inzetbaar?”. Daarin behandelt ze zowel het perspectief van overheden, als van werkgevers maar zeker ook van werknemers. Wat zijn ieders taken en verantwoordelijkheden en hoe kunnen we samen een succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid ontwikkelen? Immers met een vergrijzende en ontgroenende samenleving zullen we moeten zoeken naar alternatieve oplossingen. Langer (parttime) werken kan zo’n oplossing zijn.

Een belangrijk onderdeel daarbij is het zgn. actieleren - het gezamenlijk en gestructureerd zoeken naar oplossingen voor urgente problemen, door middel van goed geïnformeerd experimenteren – omdat iedere organisatie zijn eigen kenmerkten heeft. Een ‘one size fits all’ is er niet. De methodiek sluit sterk aan bij de Plan, Do, Act, Check – cyclus die voor veel HRM- en P&O- managers bekend is. Intervisie is ook een methodiek die wordt toegepast. De Lange zal in haar lezing bij deze twee concrete methoden stil staan om te kijken wat ze voor jouw organisatie kunnen betekenen.

Je kunt je nog aanmelden voor dit gratis toegankelijke evenement van de provincie Limburg in samenwerking met Driessen Groep, Open Universiteit, TNO, Brightlands, LWV, MKB Limburg, LLTB en Leo Loopbaan. Kijk op www.kraptekansen.nl voor meer info.