Return on Vitality

Wat levert investeren in vitaliteit van je medewerkers op? En wat kost het als je dat niet doet? Werkgevers kunnen waardevolle inzichten halen uit de nieuwe KoBaDi-tool (kosten-baten duurzame inzetbaarheid). De rekentool geeft direct inzicht in wat verspilling van productiviteit je bedrijf kost en wat duurzame inzetbaarheid kan opleveren. Uitgedrukt in euro’s.

Aangeboden door Amplitia

De KoBaDi-methodiek werd ontwikkeld door het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) en innovatieplatform TNO, samen met een aantal partners van het NPDI. Doel is om werkgevers inzicht te geven welke factoren van invloed zijn op verminderde productiviteit, uitval en verloop van werknemers. En vooral ook: wat zijn daarna de beste investeringen om het tij te keren en zaken te verbeteren? De huidige verspilling binnen het bedrijf wordt uitgedrukt in percentages én euro’s, direct gerelateerd aan de loonkosten.

“Duurzaam succes begint bij werkgeluk,” aldus Human Being Consultant Edmée Verstraelen van Amplitia, het Limburgse bedrijf dat organisaties ondersteunt bij het verbeteren van hun interne amplitie, oftewel werkgeluk. “Ondernemingen die inzetten op werkgeluk halen niet alleen het beste uit hun medewerkers maar ook uit zichzelf. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat elke euro die ze hierin investeren drie tot zes keer wordt terugverdiend. En dan hebben we het nog niet eens over de maatschappelijke impact.”

Geluksmeter“De KoBaDi-tool meet in feite het collectieve werkgeluk binnen een bedrijf. Geeft inzichten in wat er nog méér speelt op het vlak van productiviteitsverlies buiten het ‘standaard’ verzuim en verloop. Wat gaat er om in het hoofd een medewerker? Heeft die misschien slecht contact met z’n leidinggevende? Zijn er financiële problemen thuis? Staat de werknemer onder druk omdat hij ook mantelzorger is? Allemaal zaken die de arbeidsproductiviteit beïnvloeden. De tool brengt dit snel en op een gebruiksvriendelijke manier in kaart.”

ReferentiedataDat in kaart brengen gebeurt aan de hand van een set vragen rond vier indicatoren: gezondheid, vakkennis, motivatie en werk-privébalans. Daarbij wordt gebruik gemaakt van referentiedata over duurzame inzetbaarheid, afkomstig uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA), die TNO samen met het CBS beheert. De eigen resultaten worden afgezet tegen het sectorgemiddelde. Je ziet dus meteen hoe je het als bedrijf doet, zowel als totaalscore als per onderdeel.

Beter scoren“Zo’n inventarisatie kan bedrijfsbreed, steekproefsgewijs, per team of per afdeling worden gedaan,” aldus Edmée. “Hoe breder binnen de organisatie uitgezet, hoe betrouwbaarder de data. Natuurlijk moet je goed kijken welke mensen je uitnodigt voor het invullen van de vragenlijst. Dat moet een juiste afspiegeling zijn. Directieleden zijn bijvoorbeeld doorgaans positiever over zaken dan mensen van de werkvloer. Vervolgens is de organisatie aan zet om doelen te bedenken die leiden tot terugdringen van die verspilling. Bijvoorbeeld: we willen onze score op gezondheid met 10% verbeteren. Hoeveel reductie (in euro) dit oplevert is in de KoBaDi-tool meteen zichtbaar.”

Verantwoord verbeteren“Met die kennis kan het bedrijf vervolgens maatregelen nemen om zaken te verbeteren. Maatregelen liggen vooral op het vlak van cultuur en leiderschap, dialoog en arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld: als je als werkgever besluit te investeren in het verbeteren van je functioneringsgesprekken, dan heeft dit een directe impact op je verspilling. Die verbeterslag wordt meteen duidelijk in de tool. Uit het referentiebestand weten we bovendien precies welk soort maatregelen het meest effectief zijn om productiviteit en inzetbaarheid te verbeteren. Zo kom je als bedrijf tot verantwoorde investeringsbeslissingen.”

Wat wil je uitstralen?Voor welk soort bedrijven is deze aanpak nu interessant? “In strikt financiële zin is het sowieso interessant voor bedrijven met een loonsom vanaf ongeveer een miljoen euro. Dan heb je heel snel ROI, binnen een jaar. Maar in principe is het natuurlijk voor élke organisatie goed om te weten wat er speelt bij medewerkers en over welke onderwerpen. Het gaat óók om bedrijfsfilosofie en -cultuur: wat vind je belangrijk als werkgever? Wat wil je uitstralen naar je medewerkers?”

Slimme stappen zetten“De tool maakt vooral snel duidelijk welke maatregelen voor jouw bedrijf het meest bijdragen aan een hogere productiviteit en duurzame inzetbaarheid van je medewerkers,” benadrukt Edmée. “Om precies te weten welke stappen je kunt nemen ná het fitness- en fruitplan.”

Weten wat de KoBadi-tool voor jullie organisatie kan betekenen?Maak een afspraak voor een gratis, vrijblijvende intake.