Zit er nog voldoende muziek in de arbeidsmarkt?

© Wendy Boon

De arbeidsmarkt barst van de uitdagingen. Los van de huidige krapte zijn het de grote transities (energie, duurzaamheid, digitalisering, gezondheid) die ook nog eens veel flexibiliteit en inventiviteit gaan vragen. In oplossingen ontbreekt echter toch nog vaak de echte, resultaatgerichte verbinding.

Aangeboden door Leo Loopbaan

De aanpak van partijen op de arbeidsmarkt is een lappendeken van initiatieven en voor werkzoekenden én werkgevers blijft het een jungle. Een partij met een integrale en verbindende aanpak is, de in 2020 opgerichte, Coöperatie Leo Loopbaan. Founders zijn Baandomein, Gilde Opleidingen, LWV, VISTA college, Yuverta en Zorg aan Zet, ondersteund door provincie Limburg en UWV Limburg. Ramon Niessen is directeur van de Coöperatie Leo Loopbaan en werkte in het verleden bij zowel onderwijs als werkgevers in HR en LLO.

Doel is om een verbindende ruggengraat te bouwen voor en met allerlei initiatieven op de arbeidsmarkt. Met een breed aanbod voor studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers helpen zij de Limburgse arbeidsmarkt vooruit.

mijnLeoWorkshops, CV reviews, loopbaangesprekken, zelftests, een ePortfolio (mijnLeo) maar ook nieuwe onderdelen als: LimburgLeert en LEX (Limburg Experience) staan ter beschikking. Werkgevers kunnen zich binnen het portal op tal van manieren profileren en/of contact krijgen met mensen binnen ‘mijnLeo’.

Zo blijkt in de workshops ‘netwerken’ élke keer weer opnieuw hoe succesvol de opbrengsten van een uurtje gericht verbinden zijn. Een werkgever die een specifiek arbeidsmarktvraag heeft, wordt gekoppeld aan een collega ondernemer of een arbeidsmarktpartner. Binnen een uur is vaak een succesvolle oplossing gevonden. Door de verbindende functie van Leo Loopbaan worden, samen met werkgeversorganisaties LWV, MKB en LLTB, vraag en aanbod op een niet conventionele wijze bij elkaar gebracht.

KrapteKansenTijdens het evenement Kraptekansen op 28 november organiseert Leo Loopbaan drie deelsessies waarin de kracht van netwerken wordt gecombineerd met de verbindende kracht van muziek. Begeleid door Frans Pollux en Bart Storcken zorgen jezélf voor de muziek in de arbeidsmarkt. Uit eerdere sessies is gebleken: gegarandeerd met opbrengst!

Je kunt je nog aanmelden voor dit gratis toegankelijke evenement van de provincie Limburg in samenwerking met LWV, MKB Limburg, LLTB, Leo Loopbaan, Open Universiteit, TNO, Brightlands en Driessen Groep. Kijk op www.kraptekansen.nl voor meer info.