Een nieuwe baan, een nieuw bestaan

Achttien nieuwkomers ontvingen eind oktober hun inburgeringsdiploma én hun mbo-1 diploma logistiek. Deze nieuwkomers hebben naast diploma’s ook een baan in de sector waar ze hun opleiding hebben gevolgd. Een mooi resultaat van het programma ‘Een nieuwe baan, een nieuw bestaan’, dat wordt bestempeld als één van de meest succesvolle programma’s in Zuid-Limburg.

Aangeboden door VISTA college

Met het programma ‘Een nieuwe baan, een nieuw bestaan’ snijdt het mes direct aan meerdere kanten . Voor de nieuwkomers betekent dit programma een snelle integratie in de samenleving. Het feit dat zij direct hun steentje bijdragen aan de maatschappij in hun nieuwe thuisland zorgt voor een gevoel van erkenning en dat is belangrijk voor hun eigenwaarde. Daarnaast verloopt het inburgeringstraject soepeler. Sociale contacten worden vergroot en versterkt. En ze maken sneller kennis met de Nederlandse cultuur.

Samenwerken in de regio‘Een nieuwe baan, een nieuw bestaan’ is een samenwerking tussen de overheid, de MedTech-sector en diverse scholen, waaronder VISTA college. Het begon op initiatief van medisch technologisch bedrijf Medtronic met als doel om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Het programma omvat een 1,5 jaar durend werken en leren-traject binnen Medtronic. VISTA college combineert en verzorgt een inburgeringsopleiding met een praktische basisopleiding Logistiek. Op 19 oktober jl. ontvingen achttien deelnemers (uit de tweede groep die inmiddels gestart is) hun diploma’s. Chapeau!

Wil je meer weten over de mogelijkheden om deel te nemen aan het programma. Of om ‘Een nieuw baan, een nieuw bestaan’ op te starten voor jouw bedrijf of organisatie. Laat het ons weten!