Abdijkoor Sint Michaelkerk Thorn huldigt drietal jubilarissen

© Parochiefederatie Emmaüs

Thorn
Silke van Deelen

Abdijkoor Sint Michaelkerk Thorn heeft tijdens de Caeciliamis in de Abdijkerk een drietal jubilarissen gehuldigd.

Mia Nieskens-Stams is vijftig jaar lid van het hoor, Gerry Simons-Peeters is veertig jaar lid en Annie Tonnaer zit vijfentwintig jaar bij Abdijkoor Sint Michaelkerk Thorn. De jubilarissen werden gehuldigd met felicitaties, bloemen en een oorkonde.