Column: Aan het roer van uw onderneming

De twee gezegden ‘regeren is vooruitzien’ en ‘kort op de bal spelen’ moeten u als ondernemer direct aanspreken. Om een onderneming te starten, uit te bouwen en vervolgens ook nog draaiende te houden moet u volledige controle hebben over alle aspecten die uw onderneming kunnen beïnvloeden. Maar hoe kunt u deze controle bewerkstelligen zodat uw welverdiende nachtrust niet wordt verstoord, zeker gezien de onzekere tijden waarin we nu verkeren.

Bert Paulssen — Director/accountant bij Baat accountants & adviseurs

Tijdens het ondernemen kunt u allerlei obstakels tegenkomen die groei kunnen belemmeren. Als u niet tijdig signaleert kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

Ik vergelijk een onderneming wel eens met een schip. Een schip mag niet uit koers raken. Daarom zijn schepen uitgerust met nauwkeurige navigatieapparatuur. Deze apparatuur geeft inzicht in de omgeving, de positie en identiteit van schepen onderling. En dit real-time en betrouwbaar.

Hiermee is de link met uw onderneming snel gelegd. Ook u wilt kunnen sturen op informatie die real-time en betrouwbaar is. Met welke tools kunt u dit doel bereiken? Is het de jaarrekening die u jaarlijks bespreekt met uw accountant? Om deze vraag maar direct te beantwoorden eerst een stukje theorie. Een accountant ondersteunt u bij het opstellen en presenteren van historische financiële informatie, oftewel de jaarrekening. Voor de lezer hiervan is de waarde gelegen in het toepassen van de deskundigheid van de accountant op het gebied van administratieve verwerking, financiële verslaggeving en duiding van cijfers. Daarnaast leeft de accountant gedrags- en beroepsregels na, waaronder relevante ethische voorschriften, en communiceert hij duidelijk over de over de aard en omvang van zijn betrokkenheid bij de samengestelde jaarrekening. Een jaarrekening, opgesteld na afloop van een boekjaar, zegt dus iets over het verleden. Een onderneming enkel sturen op basis hiervan is dus niet aan te raden. Desondanks geeft het u belangrijke informatie. Hoe heeft uw bedrijf gedraaid ten opzichte van het jaar ervoor en hoe verhouden de cijfers zich tot uw branchegenoten? Het moge duidelijk zijn dat de cijfers ook van belang zijn voor externe financiers (bijvoorbeeld de bank), potentiële investeerders en de Belastingdienst. Om uw onderneming niet uit koers te laten geraken is echter meer nodig.

Succesvol ondernemen begint namelijk bij het voeren van een deugdelijke administratie. U kunt dit doen met behulp van een modern boekhoudprogramma, waarbij bankafschriften en facturen automatisch en real-time worden ingelezen. Een open deur realiseer ik me. Vraag is echter hoe u deze bulk aan informatie vervolgens gebruikt bij het besturen van uw onderneming? Een juiste interpretatie van de output is hierin een belangrijke voorwaarde om de gestelde doelen te bereiken en hiermee uw schip op koers te houden. Anders gesteld: geeft u op de juiste wijze duiding aan uw cijfers?