Gezondheidsraad: muziek moet overal écht zachter

Foto ter illustratie. © Redferns

Muziek moet nog maar tot maximaal 100 decibel worden versterkt, drie decibel minder dan nu is afgesproken.

Redactie

Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet, dat bezorgd is om de toenemende gehoorschade in ons land. Misschien dat zelfregulering alleen, zoals nu door verschillende partners in een convenant is afgesproken, niet meer voldoende is en er ook aan wetgeving moet worden gedacht, aldus de raad.

Veelvuldig of langdurig hard geluid horen, zoals tijdens concerten en ook via eigen apparatuur als oortjes, kan leiden tot gehoorschade. Uit Nederlands onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat zo’n 54 procent van de 12- tot en met 18-jarigen op dit moment risico loopt, weet de raad.

Preventie

Door de vermindering met drie decibel wordt de druk op het gehoororgaan flink verminderd en kan men die druk ook langer verdragen zonder al te veel kans op schade. Intussen blijft de beleving van de muziek volgens de raad nog goed. Een dergelijk hoog geluidsniveau komt overigens niet zozeer voor in de bekende grote zalen, maar juist elders, waar men zich nog wat minder inhoudt. Volle garantie tegen schade geeft de voorgestelde maatregel trouwens niet.

Verder moet de preventie onverminderd worden voortgezet, staat er in het advies: voorlichting over de gevolgen van te veel lawaai moet worden gegeven en het gebruik van gehoorbescherming worden gestimuleerd.

Gehoorschade

„Het ontstaan van gehoorschade is een geleidelijk proces als gevolg van opeenstapeling van blootstelling aan verschillende bronnen van hard geluid door de jaren heen. Gehoorschade is onomkeerbaar en onbehandelbaar en heeft een grote impact op de kwaliteit van het leven van mensen”, waarschuwt het adviesorgaan. Door het lange proces en de verschillende geluidsbronnen is niet goed te achterhalen waardoor opgelopen gehoorschade is gekomen.

Lees ook: Kabinet wil snel ingrijpen tegen risico’s oplopen gehoorschade

Elke maatregel die bijdraagt aan het verminderen van de opeenstapeling van geluidsinvloeden maakt in elk geval al uit voor de kans op gehoorschade. Daardoor scheelt een maximaal geluidsniveau van drie decibel minder dus ook al. De maximale 100 decibel is ook niet helemaal door de raad zelf bedacht: we zouden ermee aansluiten bij omringende landen en bij het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Maatregelen

In het Convenant preventie gehoorschade versterkte muziek verbinden poppodia, organisatoren van evenementen en feesten, sportscholen, verenigingen en bioscopen en filmtheaters zich om verschillende maatregelen te nemen tegen te harde muziek. Het convenant loopt komend jaar af. De raad stelt voor het aantal partners in een dergelijk convenant te vergroten.