Burgerinitiatieven maken kans op LEADER-subsidie om hun dromen waar te maken

Schets: Wehrung Architecten.

En wéér is in Zuid-Limburg een project ontstaan dat in aanmerking komt voor een LEADER-subsidie: De kern Genhout in de gemeente Beek krijgt een dorpsgaard waar mensen van alle leeftijden samen kunnen bouwen aan de moestuin. Dit is een initiatief van de Coöperatie BurgerInitiatief Genhout. Ook de komende jaren maken dit soort initiatieven kans op een bijdrage, want het LEADER-programma wordt waarschijnlijk doorgezet.

Aangeboden door LEADER.

Dorpsgaard Genhout

“In de dorpsgaard kunnen mensen elkaar ontmoeten, samenwerken, elkaar versterken en leren van en met elkaar”, vertelt projectleider Nico Verwer van Coöperatie BurgerInitiatief Genhout. “Het moet een toegankelijke plek worden waar iedereen zich thuis voelt en kan meedoen aan activiteiten. Daarnaast laat de dorpsgaard op een speelse en educatieve manier zien dat duurzame, biologische tuinbouw meer oplevert in de relatie tussen mens en natuur dan mono- en massacultuur.”

De initiatiefnemers werken samen met verschillende organisaties in Genhout, waaronder de BSO en kinderopvang BieNeeke, Basisschool de Kring en natuurorganisaties zoals IVN Spau-Beek. Samen met het onderwijs wordt er een educatief programma opgesteld en uitgevoerd. Provincie Limburg, gemeente Beek en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling dragen financieel bij met een bijdrage uit het subsidieprogramma LEADER Zuid-Limburg.

Lees meer over de Dorpsgaard Genhout op leaderzuidlimburg.nl/dorpsgaard-genhout.

Schets: Wehrung Architecten.

Voor, door en van burgers en ondernemersHet doel van LEADER is de leefbaarheid en economie op het platteland ontwikkelen en versterken. Ideeën van burgers, organisaties, verenigingen en ondernemers worden met hulp van LEADER Zuid-Limburg omgezet in projecten. De EU, de Provincie Limburg en de zestien Zuid-Limburgse gemeenten stellen geld beschikbaar voor LEADER Zuid-Limburg.

De aanvraagtermijn voor de huidige programmaperiode is bijna voorbij, maar voor de periode 2023 tot en met 2027 wordt een nieuw programma voorbereid. In de 30 jaar dat LEADER bestaat, lag de focus op de leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland. In de nieuwe periode wordt dit doel verbreed. LEADER-gebieden zullen zich dan ook richten op de thema’s klimaat, milieu en energie, water en versterken en beschermen van de biodiversiteit.

Voor de periode 2023-2027 komt in totaal ongeveer € 73 miljoen voor Nederland beschikbaar. Dit bestaat uit 80% EU-middelen en 20% verplichte cofinanciering door de lokale overheden (provincies en gemeenten). Voor Limburg komt minimaal € 4,6 miljoen subsidie beschikbaar. Met de private bijdragen zal het programma bijna € 10 miljoen aan investeringen genereren. De intentie is om vijf jaar lang steun aan twee of mogelijk drie gebieden mogelijk te maken. Vandaar dat we naast het bestaande LEADER-gebied Zuid-Limburg ook kijken naar andere delen van Limburg. Per gebied wordt eerst een Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS) ontwikkeld. Dit gebeurt komend voorjaar. In een LOS staan de kaders van de LEADER-aanpak.

Hulp bij initiatiefWat blijft, is de hulp die initiatiefnemers krijgen om hun plannen te realiseren. Ze worden begeleid door de Lokale ActieGroep (LAG), bestaande uit vertegenwoordigers van inwoners en groeperingen die het subsidieprogramma uitvoeren. Per LEADER-gebied is er één LAG. Zo is er op dit moment al een LAG voor Zuid-Limburg.

LEADER is bottom-upMet de LEADER-werkwijze gaan mensen zelf aan de slag met wat zij belangrijk vinden in hun gebied. We streven ernaar dat initiatiefnemers vanaf half 2023 weer nieuwe projectideeën kunnen gaan indienen. Ideeën om Limburg weer een stukje mooier te maken.

Nieuwe projectenOndertussen werken we ook hard om de laatste projecten van deze periode gereed te krijgen voor de definitieve subsidieaanvraag. Nog voor de kerst beoordeelt de LAG drie nieuwe projecten in de gemeenten Meerssen, Stein en Eijsden-Margraten.

Wilt u dit nieuws als eerste horen? Volg dan de LinkedIn-pagina ‘LEADER Zuid-Limburg’ of onze website: www.leaderzuidlimburg.nl.

Daar laten we u ook weten vanaf wanneer in 2023 nieuwe projectideeën kunnen worden ingediend en ziet u de mijlpalen in de huidige LEADER-projecten.