Gedeputeerde Gabriëls: ‘Boeren vragen erom uitgekocht te worden, maar we hebben ze niets te bieden’

Gedeputeerde Geert Gabriëls. © Johannes Timmermans Fotografie

De provincies hebben in de stikstofcrisis vooral behoefte aan duidelijkheid van het Rijk, blijkt tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer.

Redactie

De provinciebesturen spelen een belangrijke rol in het terugdringen van de stikstofcrisis. Zij bepalen, mede in overleg met boeren of industrie, hoe zij de natuur in hun provincies het beste kunnen herstellen. Waaraan zij precies moeten voldoen, bepaalt het Rijk.

De meeste gedeputeerden benadrukten snel werk te willen maken van natuurherstel, maar dat er voor hen nog te veel onduidelijk is. Zo is nog niet bekend wel perspectief er komt voor boeren en hun toekomstige verdienmodellen. Hierover gaat het kabinet nog spreken met verschillende sectoren, maar het Landbouwakkoord dat hier uit moet voortvloeien wordt pas aan het einde van het voorjaar verwacht. In juli moeten de provincies hun gebiedsplannen klaar hebben.

‘Niets te bieden’

Ook willen provincies al starten met het uitkopen van piekbelasters van stikstof, zodat andere boeren verder kunnen met hun bedrijf. Maar het geld dat het kabinet hiervoor beschikbaar stelt, hebben de provincies nog niet ontvangen. „We moeten die boeren iets kunnen bieden: zij vragen erom uitgekocht te worden, maar we hebben ze niets te bieden”, zegt de Limburgse gedeputeerde Geert Gabriëls. „Als die onduidelijkheid blijft, is dat wel echt een probleem”, aldus de Zuid-Hollandse gedeputeerde Jeannette Baljeu.

D66-fractieleider Jan Paternotte verweet eerder provincies die kritiek hadden op de stikstofplannen te „pruttelen”, en vond dat het kabinet zich daardoor niet zou moeten laten „verlammen”. Maar volgens de Utrechtse gedeputeerde Mirjam Sterk is er een grote kloof tussen de plannen vanuit Den Haag en de uitvoering in de provincies. „Daarover ‘pruttelen’ wij provincies: we willen echt verder, maar hebben de brug nodig van beleid naar uitvoering.”