Ongehoord Nederland krijgt tweede sanctie in een jaar tijd van de publieke omroep: 56.000 euro

© ANP

Hilversum -

De NPO legt omroep Ongehoord Nederland een tweede sanctie in een jaar tijd op. Het gaat om een boete van 56.065,45 euro.

Door Redactie

De NPO vindt dat de aspirant-omroep sinds de toetreding tot het publieke bestel „de wettelijke verplichting tot samenwerking bij de uitvoering van de publieke mediaopdracht niet nakomt”. De omroep zou niet handelen in overeenstemming met de publieke waarden en voldoet niet aan „hoge journalistieke kwaliteitseisen”, aldus de Nederlandse publieke omroep.

De NPO heeft bij herhaalde overtredingen de mogelijkheid om een verzoek te doen aan de staatssecretaris om de voorlopige erkenning van ON! in te trekken. Dit is nu nog niet aan de orde, aldus de NPO.

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) wilde inhoudelijk geen reactie geven op de boete. Haar woordvoerder wilde wel kwijt dat als er een verzoek komt om de voorlopige erkenning in te trekken, dan „gaan we, indien nodig en relevant, in gesprek met betrokken partijen en experts”. Daarna volgt het besluit of ON! al dan niet in het bestel mag blijven. Het zou voor het eerst zijn dat de vergunning van een omroep wordt ingetrokken.

De tweede sanctie is 1,5 procent van het voor ON! vastgestelde jaarbudget voor het jaar 2022. Bij het vaststellen van de sanctie wordt rekening gehouden met het feit dat ON! een aspirant-omroep is, er eerder al een sanctie is opgelegd en dat ON! - ondanks de budgettaire inhouding - redelijkerwijze in staat moet blijven om uitvoering te geven aan haar missie.

Negatieve impact

Het handelen van Ongehoord Nederland heeft volgens de NPO een „enorme negatieve impact op de integriteit en reputatie van de publieke omroep”. De NPO zegt de omroep meerdere malen te hebben aangesproken op het zich houden aan de regels, maar ON! geeft daar volgens de NPO geen gehoor aan „en interpreteert de binnen het bestel geldende regels ten onrechte naar eigen inzicht”.

Ongehoord Nederland noemt de sanctie „onterecht en ongepast”. De omroep zegt zich „keurig aan de samenwerking binnen het publieke bestel” te houden.

De Ombudsman kwam eind november met een tweede rapport waarin wordt gesteld dat de omroep de Journalistieke Code van de NPO nog steeds op diverse punten schendt, bijvoorbeeld waar het aankomt op de betrouwbaarheid. In januari komt de NPO met een reactie op dat rapport. ON! mag van de NPO per januari nieuwe uitzendingen maken, mits ON! elke twee maanden aan de NPO rapporteert hoe de omroep de aanbevelingen die de Ombudsman in haar rapport uit juni deed, heeft uitgevoerd.

Ongehoord Nederland in beroep tegen opgelegde sanctie

Ongehoord Nederland (ON!) gaat in beroep tegen de opgelegde sanctie door de NPO. Dat bevestigt de voorzitter van de aspirant-omroep Arnold Karskens aan het ANP. De NPO maakte donderdag bekend dat ON! een boete van 56.065,45 euro krijgt opgelegd, omdat ON! niet zou handelen „in overeenstemming met de publieke waarden” en niet voldoet aan „hoge journalistieke kwaliteitseisen”, aldus de Nederlandse publieke omroep.

In een reactie laat ON! weten dat de omroep zich „keurig aan de samenwerking binnen het publieke bestel door actieve deelname in alle overleggen” houdt. Volgens ON! liggen de andere omroepen juist dwars, omdat die niet met ON! willen samenwerken. Ook vindt de omroep dat de NPO zich met de sanctie „een tegenstander van een vrije en pluriforme pers in Nederland” toont.

Het handelen van Ongehoord Nederland heeft volgens de NPO een „enorme negatieve impact op de integriteit en reputatie van de publieke omroep”. De NPO zegt de omroep meerdere malen te hebben aangesproken op het zich houden aan de regels, maar ON! geeft daar volgens de NPO geen gehoor aan „en interpreteert de binnen het bestel geldende regels ten onrechte naar eigen inzicht”.

De NPO heeft bij herhaalde overtredingen de mogelijkheid om een verzoek te doen aan de staatssecretaris om de voorlopige erkenning van ON! in te trekken. Dit doet de NPO nu nog niet. „Op dit moment ligt de focus erop dat ON! zich aan de regels houdt”, vult een woordvoerder aan.